Etusivu

Organisaatio

Kunnan johtaminen perustuu kuntastrategiaan, taloussuunnitelmaan, talousarvioon sekä muihin valtuuston päätöksiin. Valtuusto vastaa kunnan toiminnasta ja taloudesta, käyttää kunnan päätösvaltaa ja siirtää toimivaltaansa hallintosäännön määräyksillä. Kunnanhallitus johtaa kunnan toimintaa, hallintoa ja taloutta.

Kunnanhallitus vastaa kunnan toiminnan yhteensovittamisesta ja omistajaohjauksesta sekä kunnan henkilöstöpolitiikasta ja huolehtii kunnan sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnan järjestämisestä. Kunnanhallitusvastaa valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta.

Kunnanjohtaja johtaa kunnanhallituksen alaisena kunnan hallintoa, taloudenhoitoa ja muuta toimintaa. Kunnanjohtaja toimii kunnanhallituksen esittelijänä ja vastaa asioiden valmistelusta kunnanhallituksen käsiteltäväksi.

Taipalsaaren kuntaorganisaatio

Kunnan ylintä päätösvaltaa käyttää 27-jäseninen kunnanvaltuusto, joka valitaan vaaleilla neljän vuoden toimikaudeksi. Viimeksi kuntavaalit järjestettiin keväällä 2017 ja tällöin valittiin valtuusto vuosiksi 2017 - 2021 (seuraavat kuntavaalit keväällä 2021). Kunnan hallintoa ja taloutta johtaa kunnanhallitus, jossa on 7 jäsentä ja joka valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan.

Valtuuston hyväksymässä hallintosäännössä määritellään toisaalta toimielinten keskinäinen sekä toimielinten ja viranhaltijoiden välinen toimivalta. Tarkastus- ja keskusvaalilautakunta toimivat lakiin perustuvina valtuuston alaisina lautakuntina. Muut lautakunnat ovat tekninen sekä sivistys- ja hyvinvointilautakunta, jotka valitaan valtuuston toimikaudeksi.  Valtuuston ja muiden kunnan toimielinten jäsenmäärä on 58. Lisäksi valtuusto ja kunnanhallitus nimeävät edustajia kunnan omiin toimielimiin ja myös kunnan ulkopuolisten kuntayhtymien ja muiden organisaatioiden toimielimiin.