Etusivu

Eduskuntavaalit 2023 Taipalsaarella

Eduskuntavaalit toimitetaan sunnuntaina 2.4.2023 klo 9.00 – 20.00

Äänestyspaikat ovat äänestysalueittain seuraavat:
N:o   Äänestysalue Äänestyspaikka
001   Kirkonkylä Kunnantalo, Kellomäentie 1
002   Merenlahti Merenlahden urheilukenttäosuuskunnan talo, Orjainniementie 20
003   Vehkataipale Vehkataipaleen koulu, Kanavakuja 7
004   Kirjamoi Saimaanharjun koulu, Ankeriaantie 10 Huomioi paikka ! 

Keskusvaalilautakunnan osoite on Kunnantalo, Kellomäentie 1, 54920 Taipalsaari, puh. 0400 228 556.
Jokaiselle vaaliluetteloon otetulle äänioikeutetulle lähetetään postitse tai suomi.fi palvelun kautta ilmoituskortti, johon on merkitty äänestyspaikka ja vaaliluetteloiden tarkastuspaikka.

Ennakkoäänestys

Ennakkoäänestyspaikkoina Taipalsaaren kunnassa toimivat Taipalsaaren kirjasto
sekä kunnantalo. Ennakkoäänestyspaikat ovat avoinna seuraavasti:

Taipalsaaren kirjasto, Kuhatie 3, 54915 Saimaanharju Huomioi paikka!
Keskiviikko – perjantai 22. - 24.3.2023 klo 10 – 18
Lauantai – sunnuntai 25. - 26.3.2023 klo 10 – 14
Maanantai – tiistai 27. - 28.3.2023 klo 10 – 18

Kunnantalo, Kellomäentie 1, 54920 Taipalsaari Huomioi päivät!
Perjantai 24.3.2023 klo 10 – 15
Maanantai 27.3.2023 klo 10 – 15

Ennakkoäänestysmahdollisuus on kaikissa kotimaan ja ulkomaiden ennakkoäänestyspaikoissa. Äänestäjän on varauduttava todistamaan henkilöllisyytensä.

Kotiäänestys

Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on vaikean vamman tai pitkäaikaisen sairauden takia siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- tai ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan. Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää kotiäänestykseen oikeutetun henkilön kanssa samassa taloudessa asuva omaishoitaja. Henkilön, joka haluaa äänestää ennakolta kotonaan, on tehtävä siitä ilmoitus keskusvaalilautakunnalle, p. 0400 228 556, tai osoitteella Keskusvaalilautakunta, Kellomäentie 1, 54920 Taipalsaari, viimeistään 21.3.2023 ennen klo 16.

Taipalsaarella 14.3.2023
Taipalsaaren kunnan keskusvaalilautakunta