Etusivu

Presidentinvaalit 2024

Taipalsaari

Presidentinvaalit toimitetaan sunnuntaina 28.1.2024 klo. 9.00 – 20.00 ja tarvittaessa toinen vaali sunnuntaina 11.2.2024 klo. 9.00 – 20.00.

Äänestyspaikat ovat äänestysalueittain seuraavat:

N:o Äänestysalue Äänestyspaikka
Kirkonkylä  Kunnantalo, Kellomäentie 1
Merenlahti  Merenlahden urheilukenttäosuuskunnan talo, Orjainniementie 20 
Vehkataipale  Vehkataipaleen koulu, Kanavakuja 7
Kirjamoi  Saimaanharjun koulu, Ankeriaantie 10   

Keskusvaalilautakunnan osoite on Kunnantalo, Kellomäentie 1, 54920 Taipalsaari.

Jokaiselle vaaliluetteloon otetulle äänioikeutetulle lähetetään postitse tai suomi.fi palvelun kautta ilmoituskortti, johon on merkitty äänestyspaikka ja vaaliluetteloiden tarkastuspaikka.

Ennakkoäänestys 

Ennakkoäänestyspaikkoina Taipalsaaren kunnassa toimivat kirjasto sekä osan aikaa kunnantalo. Ennakkoäänestyspaikat ovat avoinna seuraavasti:

Kirjasto, Kuhatie 3, 54915 Saimaanharju Huomioi paikka !
keskiviikko - perjantai  17. – 19.1.2024 klo 10 - 18
lauantai – sunnuntai 20. – 21.1.2024  klo 10 - 14
maanantai – tiistai 22. – 23.1.2024  klo 10 - 18
ja tarvittaessa toisen vaalin osalta
keskiviikko - perjantai  31.1. – 2.2.2024 klo 10 - 18
lauantai – sunnuntai 3. – 4.2.2024  klo 10 - 14
maanantai – tiistai 5. – 6.2.2024  klo 10 - 18

Kunnantalo, Kellomäentie 1, 54920 Taipalsaari Huomioi päivät !
perjantai  19.1.2024  klo 10 – 15
maanantai  22.1.2024  klo 10 – 15 
ja tarvittaessa toisen vaalin osalta
perjantai  2.2.2024  klo 10 – 15
maanantai  5.2.2024  klo 10 – 15 

Ennakkoäänestyspaikkoina toimivat vaalilain 9 §:n 3 kohdan mukaisesti myös Taipalsaaren vuode-osasto, palveluasumisyksikkö Taipale ja Taipalsaaren sairaalan alueen hoitoyksiköt.

Äänestäjän on esitettävä selvitys henkilöllisyydestään
Jos äänioikeutetulla henkilöllä ei ole henkilöllisyyttä osoittavaa asiakirjaa, on ko. henkilöllä oikeus maksuttomaan, väliaikaiseen henkilökorttiin, joka annetaan henkilölle äänestämistä varten presidentinvaaliin ja on voimassa ennakkoäänestyksen ja varsinaisen vaalipäivän ajan. Väliaikaisen henkilö-kortin myöntää Kaakkois-Suomen poliisilaitos, Villimiehenkatu 2 C, 53100 Lappeenranta, joka on avoinna maanantaista perjantaihin klo 9 – 16.15. Ajanvaraus puhelinnumerosta 0295 419 800, mistä voi myös kysyä tarkemmat tiedot asiassa.

Kotiäänestys 

Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on vaikean vamman tai pitkäaikaisen sairauden takia siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- tai ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan. Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää koti-äänestykseen oikeutetun henkilön kanssa samassa taloudessa asuva omaishoitaja. Henkilön, joka haluaa äänestää ennakolta kotonaan, on tehtävä siitä ilmoitus keskusvaalilautakunnalle, puh. 
0400-228 556, tai osoitteella Keskusvaalilautakunta, Kellomäentie 1, 54920 Taipalsaari, viimeistään 16.1.2024 ennen klo 16 ja tarvittaessa toisen vaalin osalta 30.1.2024 ennen klo 16.

Keskusvaalilautakunta