Etusivu

Tutustu Geoparkiin

Geologia on luontomatkailun nouseva trendi. Geoparkit ovat kansainvälisesti erittäin suosittuja matkailun toimintamalleja.

Geoparkien tavoitteena on alueiden kestävä taloudellinen kehittäminen geoturismin avulla. Matkailullisen vetovoiman näkökulmasta geopark-alueet ovat rinnastettavissa kansallispuistoihin ja UNESCOn maailmanperintökohteisiin, vaikka geopark ei olekaan suojelualue.

Saimaa Geopark Taipalsaarella

Taipalsaaren kunnan Geopark kohteet: Kallioiset ilkonsaaret, Kuivaketveleen linnavuori, Kyläniemen reunamuodostuma (Ss II), Taipalsaaren kuntakeskusta reunamuodostumalla, Rastinniemen rantamuodostumat (Ss II), Ruuhonsaarien harjusaaret, Suuren Sarviniemen reunamoreeniselänne ja Päihäniemen rantamuodostumat.

Taipalsaaren Saimaa Geopark opastetaulu Kirkonkylän keskustassa.