Etusivu

Osayleiskaavat

Yleiskaavan tarkoituksena on kunnan tai sen osan yhdyskuntarakenteen ja maankäytön yleispiirteinen ohjaaminen sekä toimintojen yhteensovittaminen. Yleiskaava välittää ja tulkitsee osaltaan valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita ja maakunnallisia tavoitteita kaupungin suunnittelussa. Yleiskaavassa esitetään tavoitellun kehityksen periaatteet tiettyä ajankohtaa eli tavoitevuotta silmälläpitäen sekä osoitetaan tarpeelliset alueet yksityiskohtaisen kaavoituksen ja muun suunnittelun sekä rakentamisen ja muun maankäytön perustaksi. Etenkin ranta-alueilla yleiskaava voi toimia myös suoraan rakennusluvan myöntämisen perustana.

Kunnassa on laadittu neljä eri osayleiskaavaa:

  • Suur-Saimaan osayleiskaava
  • Kattelussaari-Jänkäsalon osayleiskaava
  • Vehkataipaleen osayleiskaava
  • Piensaimaa osayleiskaava

    Ajantasaiset yleiskaavat löydät

    karttapalvelusta (Valitse karttataso vasemmalta Kartat valikosta.)