Etusivu

Rakennustyön valvonnasta suoritettavat maksut

Tekninen lautakunta hyväksynyt 5.2.2019 § 16
Voimaantulo 1.3.2019

Rakennusvalvonnan palvelutaksa

Tekninen lautakunta hyväksynyt 4.4.2018 § 29
Voimaantulo 2.5.2018
Tämän taksan perusteella määrätyt maksut ovat arvonlisäverollisia.


Tietojen antaminen kirjallisesti ja kopioiden laskutus

1. Rakennusvalvonnasta annettavat rakennusvalvontaan, rakentamiseen, lupahakemukseen tai vastaavaan tarkoitukseen liittyvät kopiot,
Maksu 1. sivulta 6 euroa ja seuraavat sivut 3 euroa/sivu

2. Tiedon antamiseen liittyvät toimenpiteet
Tiedon hakeminen arkistosta, tiedostoista tai sähköisistä järjestelmistä ja kokoami-nen:
- työaika alle 2 tuntia, maksu 40 euroa
- työaika 2-5 tuntia, maksu 50 euroa
- työaika yli 5 tuntia, maksu 110 euroa

 
3. Lähettämiskulut
Lähettämiskulut peritään todellisten kustannusten mukaan.

4. Digitaalinen kaavakarttaote
60 euroa/kiinteistö

5. Skannaukset
A4 koko 1-10 sivua 3 euroa
A4 koko 10+ sivua 6 euroa
A3 koko 1-10 sivua 5 euroa
A3 koko 10+ sivua 10 euroa
A2 – A0 koot 3 euroa/sivu

Lisäksi skannaustyöstä peritään kohdan 2. mukainen maksu