Etusivu

Purkamislupa ja –ilmoitus

Purkamislupa tarvitaan asemakaava-alueella sijaitsevan rakennuksen tai sen osan purkamiselle. Asemakaava alueen ulkopuolella purkamislupa on haettava jos alueella on rakennuskielto tai yleiskaavassa määrätään erikseen purkuluvan hakemisesta.

Vaikka purkuun ei tarvittaisi lupaa, purkamisesta on tehtävä purkamisilmoitus rakennusvalvonnalle 30 päivää ennen työn aloitusta.

Selvitä lupahakemuksessa , miten purkutyö järjestetään ja rakennusjäte käsitellään, sekä voidaanko käyttökelpoisia osia vielä käyttää hyödyksi. Jätä hakemus kunnan rakennusvalvonnalle.

Selvitys rakennusjätteestä -lomake on ehdottomasti liitettävä purkulupahakemukseen tai -ilmoitukseen. Liitä hakemukseen/ -ilmoitukseen myös valokuvat kohteesta.

Lupaa ei tarvita, jos voimassa oleva rakennuslupa tai muu viranomaispäätös edellyttää rakennuksen purkamista. Lupaa ei tarvita myöskään talousrakennuksen tai muun vähäisen rakennuksen purkuun, ellei kyseessä ole esimerkiksi historiallisesti merkittävä tai rakennustaiteellisesti arvokas rakennus.

Jos elinkeinonharjoittaja on sijoittautunut johonkin toiseen Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon ja tarjoaa palveluitaan tilapäisesti Suomessa, toimintaan vaaditaan samat luvat kuin Suomeenkin sijoittautuneilta elinkeinonharjoittajilta.

Palvelu on maksullinen.

Verkkoasiointi

Rakennusvalvonnan sähköinen lupapalvelu

Palvelun avulla voit hakea lupaa useimpiin rakentamista koskeviin hankkeisiin

Lisää tietoa
Siirry asioimaan

Puhelinasiointi

Rakennustarkastaja

Tekninen palvelut, rakennusvalvonta, Rakennustarkastaja

Lisää tietoa
Puh. +358 40 1676610

Tekniset palvelut Palvelusihteeri

Rakentamiseen liittyvät toimistoasiat, Vesi- ja jätevesi tiedustelut ja lukemien vastaanotto

Lisää tietoa
Puh. +358 40 7106087

Lomakkeet

Purkamislupahakemus ja purkamisilmoitus

Purkamislupahakemus ja purkamisilmoitus lomake

Lisää tietoa
Lataa lomake

Rakennuksen poistuma

Poistuvat huoneistot

Lisää tietoa
Lataa lomake

Rakennus-, toimenpide- tai maisematyölupalomake

Lomake jolla haetaan rakennus-, toimenpide- tai maisematyölupa sekä tehdään toimenpideilmoitus.

Lisää tietoa
Lataa lomake

Selvitys purkujätteestä

Selvitys purkujätteestä lomake

Lisää tietoa
Lataa lomake

Palvelupaikat

Rakennusvalvonta- ja lupapalvelut

Taipalsaaren kunta rakennusvalvonta- ja lupapalvelut

Kellomäentie 1, 54920 TAIPALSAARI

Kaikki tiedot

Asemakaava-alueella sijaitsevan rakennuksen tai sen osan purkamiseen tarvitaan pääsääntöisesti purkamislupa. Luvasta päättää kunnan rakennusvalvonta. Purkamislupa on haettava myös asemakaava-alueen ulkopuolella oleville kohteille, jos alueella on rakennuskielto tai jos yleiskaavassa niin määrätään.

Vaikka purkuun ei tarvittaisi lupaa, purkamisesta on tehtävä purkamisilmoitus rakennusvalvonnalle 30 päivää ennen työn aloitusta.

Maankäyttö- ja rakennuslaki: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990132