Etusivu

Koululaisten iltapäivätoiminta

Taipalsaaren kunta järjestää iltapäivätoimintaa 1. ja 2. luokkien ja erityistä tukea tarvitseville oppilaille koulupäivien jälkeen.

Iltapäivätoimintaa järjestetään Saimaanharjulla ja Kirkonkylässä koulupäivinä.

Koululaisten iltapäivätoimintaan haetaan vuosittain yleisen varhaiskasvatushaun aikana varhaiskasvatuksen sähköisen asioinnin kautta. Jos sähköinen asiointi ei ole mahdollista, hakulomakkeen voi tulostaa verkkosivuilta. Toimintakauden aikana vapautuvia paikkoja voi kysyä sivistysjohtajalta.

Palveluntarpeen muutokset ja irtisanominen tehdään aina seuraavan kalenterikuukauden alusta, ei kesken kalenterikuukautta. Muutokset sekä irtisanominen ilmoitetaan varhaiskasvatuksen hallintoon.

Aamu- ja iltapäivätoiminta on tarkoitettu ensimmäisen ja toisen vuosiluokan oppilaille sekä kaikkien vuosiluokkien erityistä tukea saaville oppilaille.

Palvelu on maksullinen.

Iltapäivätoimintaan osallistuminen maksaa 80 €/kk (osallistumispäiviä max 10/kk) tai 120 €/kk (osallistumispäiviä yli 10/kk). Maksu laskutetaan huoltajilta jälkikäteen kuukausittain. Jos lapsi on sairautensa vuoksi poissa iltapäivätoiminnasta koko kuukauden, maksua ei peritä lainkaan. Muusta kuin sairaudesta johtuvasta syystä hyvitetään vain silloin kun lapsi on poissa koko kuukauden. Tällöin maksusta peritään puolet.

Verkkoasiointi

Varhaiskasvatuksen sähköinen asiointi

Nykyiset asiakkaat

Lisää tietoa
Siirry asioimaan

Varhaiskasvatuksen sähköinen asiointi

Uudet asiakkaat

Lisää tietoa
Siirry asioimaan

Puhelinasiointi

Sivistysjohtaja

Taipalsaaren kunnan sivistysjohtaja

Lisää tietoa
Puh. +358 40 6830500

Palvelupaikat

Liljan päiväkoti, Kirkonkylä

Liljan päiväkodissa tarjotaan varhaiskasvatusta, esiopetusta sekä koululaisten iltapäivätoimintaa

Muukkolantie 12, 54920 TAIPALSAARI

Kaikki tiedot

Satulaivan päiväkoti, Saimaanharju

Satulaivan päiväkodissa tarjotaan varhaiskasvatusta ja vuorohoitoa, esiopetusta, sekä koululaisten iltapäivätoimintaa

Kuhatie 1, 54915 SAIMAANHARJU

Kaikki tiedot

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoimintaan voivat hakea ensimmäisen ja toisen vuosiluokan oppilaat sekä kaikkien vuosiluokkien erityistä tukea saavat oppilaat. Aamu- ja iltapäivätoimintaa voidaan järjestää arkipäivisin pääsääntöisesti kello 7 - 17 välisenä aikana.

Toiminta pyrkii tukemaan lasten kehitystä ja kasvua, edistämään hyvinvointia ja tasa-arvoisuutta, ennaltaehkäisemään syrjäytymistä ja lisäämään osallisuutta.

Kunta vastaa aamu- ja iltapäivätoiminnan kokonaisuudesta. Se voi järjestää toiminnan itse tai yhdessä muiden kuntien kanssa tai hankkia palvelut järjestöiltä, yhteisöiltä ja yrityksiltä. Kunnalla ei kuitenkaan ole velvollisuutta toiminnan järjestämiseen. Myös koulun kerhotoiminta tai taiteen perusopetus voivat olla lapsen aamu- tai iltapäivätoimintaa. Kunta päättää aamu- ja iltapäivätoiminnasta perittävien kuukausimaksujen määrästä.

Perusopetuslaki: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980628