Etusivu

Esiopetus

Esiopetusta tarjotaan Kirkonkylän koululla esiopetusryhmissä ja Vehkataipaleella alkuopetuksen yhteydessä. Esiopetuksesta vastaa pedagogisesti koulutettu henkilökunta. Esiopetuksen pedagogiset menetelmät ovat: leikki, toiminnallisuus, elämyksellisyys ja vuorovaikutus vertaisryhmässä. Tavoitteena on rakentaa lapsen kasvun, kehityksen ja oppimisen kannalta johdonmukaisesti etenevä kokonaisuus varhaiskasvatuksesta esiopetuksen kautta perusopetukseen. Toimimme kiinteässä yhteistyössä alkuopetuksen kanssa.

Jos lapsi tarvitsee esiopetuksen lisäksi varhaiskasvatusta se järjestetään lapsen omassa esiopetusryhmässä Kirkonkylän koululla ja Vehkataipaleen koululla.

Kouluruokailu on maksutonta. Varhaiskasvatuspalvelut ovat maksullisia.

Lomakkeet

Ilmoitus erityisruokavaliosta

Lomake: ilmoitus erityisruokavaliosta

Lisää tietoa
Lataa lomake

Palvelupaikat

Kirkonkylän koulu

Kirkonkylän koulu tarjoaa perusopetusta vuosiluokille 1-6.

Muukkolantie 12, 54920 TAIPALSAARI

Kaikki tiedot

Saimaanharjun yhtenäiskoulu

Saimaanharjun koulu

Ankeriaantie 10, 54915 SAIMAANHARJU

Kaikki tiedot

Satulaivan päiväkoti

Satulaivan päiväkodissa tarjotaan varhaiskasvatusta, vuorohoitoa sekä koululaisten iltapäivätoimintaa

Kuhatie 1, 54915 SAIMAANHARJU

Kaikki tiedot

Vehkataipaleen koulu

Vehkataipaleen koululla annetaan perusopetusta vuosiluokilla 1. - 6.

Kanavakuja 7, 54960 VEHKATAIPALE

Kaikki tiedot

Niin osa-aikaisessa kuin kokopäiväisessä varhaiskasvatuksessa olevat lapset ovat oikeutettuja ruokailuun ja tarvittaviin välipaloihin, joista vanhemmat maksavat hoidon kuukausittaisissa maksuissaan. Esi- ja perusopetuksen oppilaat ovat oikeutettuja kunnan tarjoamaan maksuttomaan kouluateriaan koulupäivinä. Lukiolaiset ja ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijat ovat oikeutettuja ateriaan vähintään niinä päivinä, joina opetus tapahtuu koulussa.

Päiväkoti- ja kouluruokailun järjestämisessä otetaan huomioon pienten lasten, koululaisten ja opiskelijoiden allergiat ja muut sairaudet, eettiset valinnat ja uskonnon erityispiirteet.

Perusopetuslaki: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980628
Laki varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista: http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2016/20161503