Etusivu

Ruokailu päiväkodeissa, esikoulussa ja kouluissa

Jokainen suomalainen esi- ja peruskoulun oppilas sekä lukion ja ammatillisen perusasteen opiskelija voi Suomessa nauttia maksuttoman kouluaterian.

Ruokailu on osa perusopetuksen koulujen opetussuunnitelmaa. Kouluruokailun järjestämisessä tulee huolehtia oppilaiden terveydestä ja kouluyhteisön hyvinvoinnin edistämisestä.

Taipalsaaren kunnan kouluissa ja päiväkodeissa kouluruokailun tarjoaa Taipalsaaren kunnan Ruokapalvelut.

Kouluruokailu on maksutonta. Varhaiskasvatuspalvelut ovat maksullisia.

Lomakkeet

Ilmoitus erityisruokavaliosta

Lomake: ilmoitus erityisruokavaliosta

Lisää tietoa
Lataa lomake

Palvelupaikat

Kirkonkylän koulu

Kirkonkylän koulu tarjoaa perusopetusta vuosiluokille 1-6.

Muukkolantie 12, 54920 TAIPALSAARI

Kaikki tiedot

Liljan päiväkoti, Kirkonkylä

Liljan päiväkodissa tarjotaan varhaiskasvatusta, esiopetusta sekä koululaisten iltapäivätoimintaa

Muukkolantie 12, 54920 TAIPALSAARI

Kaikki tiedot

Saimaanharjun yhtenäiskoulu

Saimaanharjun koulu

Ankeriaantie 10, 54915 SAIMAANHARJU

Kaikki tiedot

Satulaivan päiväkoti, Saimaanharju

Satulaivan päiväkodissa tarjotaan varhaiskasvatusta ja vuorohoitoa, esiopetusta, sekä koululaisten iltapäivätoimintaa

Kuhatie 1, 54915 SAIMAANHARJU

Kaikki tiedot

Vehkataipaleen koulu

Vehkataipaleen koululla annetaan perusopetusta vuosiluokilla 1. - 6.

Kanavakuja 7, 54960 VEHKATAIPALE

Kaikki tiedot

Niin osa-aikaisessa kuin kokopäiväisessä varhaiskasvatuksessa olevat lapset ovat oikeutettuja ruokailuun ja tarvittaviin välipaloihin, joista vanhemmat maksavat hoidon kuukausittaisissa maksuissaan. Esi- ja perusopetuksen oppilaat ovat oikeutettuja kunnan tarjoamaan maksuttomaan kouluateriaan koulupäivinä. Lukiolaiset ja ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijat ovat oikeutettuja ateriaan vähintään niinä päivinä, joina opetus tapahtuu koulussa.

Päiväkoti- ja kouluruokailun järjestämisessä otetaan huomioon pienten lasten, koululaisten ja opiskelijoiden allergiat ja muut sairaudet, eettiset valinnat ja uskonnon erityispiirteet.

Perusopetuslaki: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980628
Laki varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista: http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2016/20161503