Etusivu

Perusopetus

Perusopetus on opetussuunnitelman mukaista yleisopetusta, joka tukee oppilaiden kasvua ihmisinä ja yhteiskunnan jäseninä sekä opettaa tarpeellisia tietoja ja taitoja. Se tuottaa kaikille saman jatko-opintokelpoisuuden toisen asteen koulutukseen.

Taipalsaaren kunnassa toimii kolme peruskoulua: Saimaanharjun yhtenäiskoulussa on vuosiluokat 1-9, Kirkonkylän ja Vehkataipaleen kouluissa annetaan opetusta 1-6 luokilla.

Puhelinasiointi

Rehtori

Taipalsaaren koulujen rehtorin puhelin

Lisää tietoa
Puh. +358 04 00151445

Sivistyspalveluiden hallintosihteeri

Sivistyspalveluiden puhelinasiointi

Lisää tietoa
Puh. +358 40 7106096

Palvelupaikat

Saimaanharjun yhtenäiskoulu

Saimaanharjun koulu

Ankeriaantie 10, 54915 SAIMAANHARJU

Kaikki tiedot

Vehkataipaleen koulu

Vehkataipaleen koululla annetaan perusopetusta vuosiluokilla 1. - 6.

Kanavakuja 7, 54960 VEHKATAIPALE

Kaikki tiedot

Perusopetus on opetussuunnitelman mukaista opetusta, joka tukee oppilaiden kasvua ihmisinä ja yhteiskunnan jäseninä sekä opettaa tarpeellisia tietoja ja taitoja. Se tuottaa kaikille saman jatko-opintokelpoisuuden toisen asteen koulutukseen.

Oppivelvollisia ovat Suomessa vakinaisesti asuvat lapset sinä vuonna, jona he täyttävät seitsemän vuotta. Oppivelvollisuus päättyy, kun he ovat suorittaneet perusopetuksen oppimäärän tai oppivelvollisuuden alusta on kulunut kymmenen vuotta. Vamman tai sairauden takia oppivelvollisuus voi olla pidennetty. Aikuiset voivat suorittaa perusopetuksen oppimäärän esimerkiksi aikuislukioissa tai kansan- ja työväenopistoissa.

Perusopetuslaki: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980628

Liittyvät palvelut

Ruokailu päiväkodeissa, esikoulussa ja kouluissa

Jokainen suomalainen esi- ja peruskoulun oppilas sekä lukion ja ammatillisen perusasteen opiskelija voi Suomessa nauttia maksuttoman kouluaterian.

Katso tiedot

Koulukuljetus

Esi-, ja perusopetuksen oppilailla on oikeus kunnan järjestämään maksuttomaan koulukuljetukseen.

Katso tiedot
Näytä kaikki liittyvät palvelut