Auringonlasku

Asemakaavan voimaantulokuulutus

Taipalsaaren kunnanvaltuusto on hyväksynyt Konstunkaaren energialaitoksen asemakaavan muutoksen (Kvalt. 22.8.2018 § 39). Maankäyttö ja rakennusasetuksen 93 §:n mukaan kaavan hyväksymispäätös tulee voimaan, kun tämä kuulutus julkaistaan. Hyväksytyt kaava-asiakirjat ovat nähtävillä kunnan teknisellä osastolla.

 

TAIPALSAAREN KUNNANHALLITUS

3.10.2018