Auringonlasku

Energiamittareiden uusinta saimaanharjun alueella

SAIMAANHARJUN ALUEEN ASUKKAAT


ENERGIAMITTAREIDEN UUSINTA SAIMAANHARJUN ALUEELLA


Energiamittareiden uusinta aloitetaan marraskuussa 2017. Mittareiden vaihtamisen takaraja on 22.12.2017, joten mittareiden luenta tehdään mittarin vaihdon yhteydessä ja siitä eteenpäin jokaisen kuukauden viimeinen päivä etäluentana. Yksittäisten mittareiden voi siirtyä vuodelle 2018.


Irtisanottuihin sopimuksiin liittyen ei uutta mittaria vaihdeta, vaan kuluttajan tulee ilmoittaa lukemat 30.11.2017 tilanteesta jukka.loisa@taipalsaari.fi. Asiakkaan tulee ilmoittaa mittarin poistaminen irti-sanomisajan puitteissa lämpölaitoksen hoitaja Jukka Loisalle, puh. 0400 752 346 ja samassa yhtey-dessä otetaan loppulukema loppulaskun perustaksi. Mahdollisten irtisanomisten yhteydessä peritään liittymän purkamisesta aiheutuneet kulut.


Uusien mittarien ansiosta voimme vähentää hallintoon kuluvia resursseja ja palvella asiakkaita en-tistä paremmin. Uudet mittarit voidaan lukea etäyhteydellä.


Laitoksen kenttätyöntekijät lukevat kaikki mittarit suoraan käyttämällä pieniä USB-mittarinlukijoita ja kannettavia tietokoneita. Siirtyminen manuaalisesta mittarinluennasta automaattiseen on saanut ai-kaan kokemuksien mukaan huomattavia säästöjä. Säännöllinen mittarinluennan ansiosta huomion-arvoista on erityisesti se, että kaukolämmön toimittaja pystyy lukemaan mittarit langattomasti haluaminaan päivinä eikä tarvitse vaivata asiakkaita ellei ole jokin häiriötilanne.


Mittareiden vaihdon suorittaa lämpölaitoksen hoitaja Jukka Loisa, puh. 0400 752 346. Hänen vastuullaan on lisäksi mm seuraavia tehtäviä: liittäminen, mittarien vaihto, korjaus, neuvonta.
Hän esittää kullekin kohteelle vaihtoaikataulua erillisellä tiedotteella. Myös asiakas voi esittää hänelle vaihtoaikaa marras - joulukuulle.


Uudet liittymät, tiedustelut, sopimukset, lukemien vastaanotto ja irtisanomiset
Hannu Pitkänen puh 0400 757 581, hannu.pitkanen@taipalsaari.fi


Liittymien asennukset, kunnossapito ja huolto
Lämpölaitoksen hoitaja Jukka Loisa, puh. 0400 752 346, jukka.loisa@taipalsaari.fi


Lämpölaskutus
Ovenia Isännöinti Oy; vuokravalvonta.jyvaskyla@ovenia.fi; puh. 020 177 4577


Varallaolopäivystys: Päivystävä puhelin virka-ajan jälkeen Puh. 0400 156 628.


Yhtiön hallituksen puheenjohtajana toimii Miikka Leppänen.