Melontaa

Energiantuotantolaitoksen sijoittamiseen tarvittava asemakaavamuutos Konstun alueelle

Taipalsaaren kunnanhallitus käsittelee 26.6.2018 kokouksessaan energiantuotantolaitoksen sijoittamiseen tarvittavaa asemakaavamuutosta Konstun alueelle. Taipalsaaren kunnan tekninen toimi on valmistellut kaavamuutosta Konstunkaaren ja Taipalsaarentien liittymäkohtaan. Asemakaavamuutos on päätetty käynnistää kunnanhallituksen kehittämisjaoston kokouksessa 12.4.2017 § 13.

Kaavamuutoksella kaavamerkinnältään M-alueelle luodaan energialaitostontti, joka mahdollistaa uuden laitoksen rakentamisen alueelle palvelemaan Saimaanharjun ja Konstun alueen energiantuotantoa. Kaavamuutoksella mahdollistetaan alueelle rakennettavaksi uusiutuvan energian tuotantolaitos. Laitokseen yhdistettäisiin olemassa olevat Saimaanharjun ja Taipalsaaren sairaala-alueen verkot sekä tuleva Konstunrannan uuden asemakaava-alueen verkosto.

Tällä hetkellä maakaasulla ja varalla olevalla öljyllä toimivat lämpölaitokset ovat tuotantokustannuksiltaan tehottomia ja vaativat mittavia saneerauksia.

Uusiutuvalla energialla toimivalla tuotantolaitoksella pyritään tehostamaan energian tuotantoa ja alentamaan tuotantokustannuksia sekä vaikuttamaan energiamaksuihin. Uuden energialaitoksen myötä Taipalsaaren sairaala-aluetta palveleva energialaitos pystyttäisiin ottamaan pois käytöstä ja Saimaanharjun nykyinen laitos jäisi varavoimalaitokseksi.

 

Samuli Kakko

Taipalsaaren Kunta

Tekninen johtaja