Auringonlasku

Etelä-Karjalan jätehuollon palvelutaso vuoteen 2022

Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy, kuntien jätehuollon järjestäjänä, on laatinut jätehuollon palvelutaso vuoteen 2022 -asiakirjan. Asiakirjassa kerrotaan asumisessa syntyvän jätteen jätehuollon järjestäminen, lisäpalvelut, Hyödyksi-asemien toiminta, muiden jätteiden jätehuollon järjestäminen sekä jäteneuvonta.

Asiakirja on yleisesti nähtävänä Etelä-Karjalan kuntien ilmoitustauluilla ja nettisivuilla.

Palvelutason hyväksyy Etelä-Karjalan jätelautakunta (Jätelaki 646/2011 § 34).

Jokaisella on oikeus ennen päätöksentekoa esittää asiasta mielipiteensä ja ne, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea, voivat tehdä muistutuksen. Kirjalliset mielipiteet ja muistutukset tulee toimittaa 1.11.2017 klo 15.00 mennessä Etelä-Karjalan jätehuoltoviranomaiselle osoitteeseen Virastokatu 2, 55100 Imatra, tai sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@imatra.fi. 

Lisätietoja jäteasianpäällikkö Juha Hyrkäs, puh. 020 617 4633, juha.hyrkas@imatra.fi


Imatralla 28.9.2017
ETELÄ-KARJALAN JÄTEHUOLTOVIRANOMAINEN