Kalliolla

Etelä-Karjalan pelastuslaitos tiedottaa 30.5.2018

Pelastuslaitos kieltää kulotuksen Etelä-Karjalassa – ”Toivon, että ihmiset ymmärtävät kuinka suuri merkitys jokaisen huolellisuudella on juuri nyt”

Etelä-Karjalan pelastuslaitos kieltää koko maakunnan alueella elokuun loppuun asti avotulen tekemisen silloin, kun metsäpalovaroitus on voimassa. Kielto astuu voimaan 1.6.2018 ja se laajentaa avotulen tekokiellon koskemaan myös kulotusta. Etelä-Karjalassa on voimassa metsäpalovaroitus jonka perusteella avotulen teko on jo nyt kielletty, mutta metsäpalovaroitus ei kiellä kulotusta.

Pelastusjohtajan tekemässä päätöksessä todetaan, että ”Etelä-Karjalan pelastustoimen alueella kielletään ajalla 1.6. – 31.8.2018 kaikki avotulen teko metsäpalovaroituksen ollessa voimassa ja kulotukset silloin, kun metsäpaloindeksi on välillä 5,6 – 6,0. Metsäpaloindeksin ollessa alle 5,6, tulee kulotusten osalta huomioida kulotusalueen kuivuus, tuuli ja muut ympäristöolosuhteet siten, että kulotus voidaan toteuttaa turvallisesti eikä siitä aiheudu vaaraa.”

Tällä hetkellä metsäpaloindeksi Etelä-Karjalassa on 5,7 ja se on ennusteiden mukaan edelleen nousussa. Metsäpaloindeksin maksimiarvo on 6,0 ja metsäpalovaroituksen raja-arvo on 4,0.

Kaikessa pientäkin paloriskiä aiheuttavassa toiminnassa on nyt tärkeää olla erityisen huolellinen

Pelastuslaitoksella halutaan varmistaa, että tilanteen vakavuus tiedostetaan. ”Maaston syttymisriski Etelä-Karjalassa on poikkeuksellisen korkea. Toivon, että ihmiset ymmärtävät kuinka suuri merkitys jokaisen huolellisuudella on juuri nyt. Huolimattomuudesta voi aiheuta todella isoja vaikutuksia”, toteaa pelastuslaitoksen riskienhallintapäällikkö Jani Kanerva.

Noudattamalla seuraavia ohjeita voi jokainen omalta osaltaan pienentää vakavan maastopalon riskiä. Turvallisuus tehdään yhdessä.

  • Avotulen teko on kielletty, myös merkityillä nuotiopaikoilla.
  • Kertakäyttögrillejä ei saa käyttää. Grillaaminen on sallittu tukevilla maapohjasta hyvin eristetyillä grilleillä.
  • Tupakoidessa on oltava erittäin varovainen. Tupakantumppeja ei saa heittää maastoon eikä ulos auton ikkunasta teiden varsille.
  • Kipinää aiheuttavien laitteiden ja koneiden käytössä pitää olla erittäin varovainen.
  • Jos haistat savua, tarkista savun lähde välittömästi. Tarvittaessa soita 112.
  • Auton kuuma pakoputki voi myös sytyttää ruohikkopalon.
  • Alkusammutukseen on hyvä varautua nyt kaikkialla. Esimerkiksi grillaamisen yhteydessä tulee varmistaa, että mahdollinen kipinästä lähtevä tulipalo on mahdollista tukahduttaa myös omin toimin.
  • Toiminnanharjoittajien on omalta osaltaan ehkäistävä tulipalojen syttymistä. Velvoite koskee myös metsätyötä, esimerkiksi laikutusta, josta saattaa aiheutua kipinöintiä. Jos tällaista metsätyötä tehdään, on toiminnanharjoittajan huolehdittava siitä, että kipinöinti ei aiheuta metsäpalon vaaraa.

 

Neuvoja ja lisätietoa saa seuraavista pelastuslaitoksen numeroista:

 

Pelastuslaitoksen neuvontapuhelin, puh. 05 616 7020 (ma-to 08-16, pe 08-14)

Päivystävä palomestari (24h), puh. 05 616 7182

Hätätilanteessa soita aina 112