Perhe

Kesätyöllistämistuki yrityksille ja yhteisöille 2018

Taipalsaaren kunta tukee taipalsaarelaisten nuorten työllistymistä taipalsaarelaisiin yrityksiin ja yhteisöihin maksamalla kesätyöllistämistukea 220 euroa/nuori. Tuen myöntäminen edellyttää vähintään kuukauden mittaista työsuhdetta 2.5.-2.9.2018. Työajan tulisi olla vähintään 25 tuntia/viikko ja työstä tulee maksaa alan työehtosopimuksen mukaista palkkaa.

Kesätyöllistämistukea on varattu 18 nuoren työllistämiseen.  Tuki pyritään jakamaan hakijoiden kesken niin, että mahdollisimman moni taipalsaarelainen yritys tai yhteisö voisi halutessaan työllistää vähintään yhden taipalsaarelaisen nuoren. Kesätyöllistämistukea tulee hakea viimeistään 30.4.2018. Tukipäätös tehdään toukokuussa 2018 ja päätöksestä tiedotetaan kaikkia hakijoita.

Maksatusta varten tulee yrityksen/yhteisön toimittaa kuntaan (henkilöstöassistentti, Kellomäentie 1, 54920 Taipalsaari tai taina.heikkonen@taipalsaari.fi) 1.10.2018 mennessä  IBAN-muotoinen tilinumero, kopio nuoren kanssa tehdystä kirjallisesta työsopimuksesta ja palkanmaksutositteesta sekä todistus lakisääteisten työnantajamaksujen maksamisesta.

Lisätietoja nuoren työntekijän palkkaamiseen liittyvistä keskeisistä kysymyksistä löytyy mm. työsuojeluhallinnon verkkosivuilta

http://www.tyosuojelu.fi/tyosuhde/nuori-tyontekija.

Hae Tästä