Taipalsaaren ilmakuva

Kunnanvaltuuston kokous 17.5.2017

Taipalsaaren kunnanvaltuusto kokoontuu keskiviikkona 17.5.2017 klo 19.00 kunnantalon valtuustosalissa.

Käsiteltävät asiat:

  • Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  • Pöytäkirjan tarkastajat
  • Etelä-Karjalan kotouttamisohjelma vuosille 2017-2020
  • Osayleiskaavamuutos Päiviönsaaressa tilalla Päiviö
  • Konstunrannan asemakaavaehdotuksen hyväksyminen ja nähtäville asettaminen
  • Lisämääräraha  luottamushenkilöiden it-laitteiden hankintaa varten
  • Taiteen perusopetus
  • Luottamushenkilöiden palkkio- ja korvausperusteet
  • Hallintosääntö 1.6.2017 alkaen
  • Kokouksessa esille tulevat muut asiat

Kokouksen tarkistettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kunnantalolla perjantaina 19.5.2017 klo 9-15.


Taipalsaarella 11.5.2017

Iikko B. Voipio
Valtuuston puheenjohtaja