KUULUTUS MAISEMATYÖLUPAHAKEMUKSEN VIREILLE TULOSTA (MRA 65 § )

Taipalsaaren kunnassa on vireillä maisematyölupahakemus, joka koskee päätehakkuita seuraavalla kunnan omistamalla alueella:

 

Kylä: Jauhiala                             

Tila: Konstunkangas

Rno: 831–409-4-116                 

Käsittelyalue: 5,0 ha

 

Hakemukset ovat nähtävillä Taipalsaaren kunnan teknisessä toimessa ajalla 18.9.2017-2.10.2017

viraston aukioloaikana (klo 8:00-15:45).

Mahdolliset huomautukset hakemuksista tulee toimittaa kirjallisena nähtävillä oloaikana

Taipalsaaren kuntaan.

Osoitteella: Taipalsaaren kunta, tekninen toimi, Kellomäentie 1, 54920 Taipalsaari

 

Taipalsaaren kunta

Tekninen toimi