Taipalsaaren ilmakuva

Kuulutus tiesuunnitelman hyväksymisestä, Toijantien parantaminen välillä Toijansalmi - Vehkataipale

Liikennevirasto on 21.2.2018 hyväksynyt päätöksellään LIVI/8426/04.01.01/2017 tiesuunnitelman

Maantien 14813 (Toijantie) parantaminen välillä Toijansalmi - Vehkataipale, Taipalsaari

Päätös ja sen perusteena olevat asiakirjat ovat jäljennöksinä nähtävillä tämän kuulutuksen julkipanoajan 30 päivää 28.2.2018 - 30.3.2018 Taipalsaaren kunnassa osoitteessa: Kellomäentie 1, 54920 Taipalsaari (Maantielaki 103 §).

Lisätietoja tiesuunnitelmasta antaa Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksesta rakennusmestari Hannu Moilanen, p. 0295 029 191.


Taipalsaarella 28.2.2018
Taipalsaaren kunta