Hiihtoa Taipalsaarella

Kuulutus toimenpidelupahakemusten vireille tulosta (mra 65 § )

Taipalsaaren kunnassa on vireillä maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 126 §:n mukaiset toimenpidelupahakemukset, jotka koskevat puistomuuntamojen rakentamista seuraaville alueille:

Kiinteistön 831-445-1-3 alueella, osoitteessa Teivonsaarentie 1, 53950 Taipalsaari.
Kiinteistön 831-445-11-50 alueella, Ketveltie, 53950 Taipalsaari
Kiinteistön 831-445-2-59 alueella, osoitteessa Taipalsaarentie 670, 53950 Taipalsaari
Kiinteistön 831-445-2-81 alueella, osoitteessa Taipalsaarentie 710, 53950 Taipalsaari
Kiinteistön 831-445-1-56 alueella, osoitteessa Taipalsaarentie 842, 53950 Taipalsaari
Kiinteistön 831-445-1-3 alueella, osoitteessa Teivonsalmi 47, 53950 Taipalsaari

Hakemukset ovat nähtävillä Taipalsaaren kunnan teknisessä toimessa ajalla 25.1.2018- 8.2.2018

viraston aukioloaikana (klo 8:00-15:45).

Mahdolliset huomautukset hakemuksista tulee toimittaa kirjallisena nähtävillä oloaikana

Taipalsaaren kuntaan.

Osoitteella: Taipalsaaren kunta, rakennusvalvonta- ja lupapalvelut, Kellomäentie 1, 54920 Taipalsaari


Taipalsaaren kunta
rakennusvalvonta- ja lupapalvelut