Veneilyä Taipalsaarella

MT408 kunnanhallituksen järjestämä kysely kuntalaisten mielipiteestä muuttaa Taipalsaarentien nopeusrajoitusta

Taipalsaaren kunnanhallitus päätti järjestää kyselyn Taipalsaaren kuntalaisille Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen päätöksestä muuttaa mt408 (Taipalsaarentie) nopeusrajoitusta. Nopeusrajoitus koskee tietä välillä Pallo-Saimaanharju ja Saimaanharju-Suursaimaantien risteys, jossa nopeusrajoitus muuttui 80 km/h nopeusrajoituksesta 70 km/h rajoitukseen. Kyseessä oleva tieosuus on Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen hallinnoima tieosuus.

Taipalsaaren kunnanhallitus halusi tällä kyselyllä selvittää kuntalaisten mielipidettä koskien ELY:n tekemään päätöstä. Kyselyn tulokset kokonaisuudessaan on toimitettu Kaakkois-Suomen ELY-keskukselle.

Kuntalaisilta kysyttiin mielipidettä, ovatko he samaa mieltä nopeusrajoituksen muutoksesta. Vastausvaihtoehtoina oli joko kyllä tai ei, sekä vastaukseen sai jättää kirjallisen palautteen kuinka liikenneturvallisuutta tulisi tieosuudella parantaa.Kyselyyn vastanneita oli yhteensä 481 kappaletta, joista kyllä vastanneita oli 81 kappaletta ja ei vastanneita oli 398 kappaletta. Kahdessa vastauksessa ei ollut jätetty kyllä tai ei vastausta mutta oli jätetty kirjallinen kommentti. Kommentoituja vastauksia tuli yhteensä 218 kappaletta.