Kirkonkyla-ilmakuva

Taipalsaaren kirkonkylän ja Leväsen entisten kaatopaikkojen ympäristöriskit selvitetään

Pirkanmaan ELY-keskus ja Taipalsaaren kunta selvittävät Taipalsaaren kirkonkylän entisen kaatopaikan ja Leväsen entisen kaatopaikan ympäristöriskit. Molemmilta alueilta otetaan maaperä- ja pohjavesinäytteitä maaperän ja veden laatua koskevia analyysejä varten. Selvitys on osa Pirkanmaan ELY-keskuksen koordinoimaa valtakunnallista pilaantuneiden maa-alueiden selvitystyötä (http://www.maaperakuntoon.fi/). Selvitykseen liittyvät tutkimus- ja suunnittelutyöt toteuttaa Pöyry Finland Oy.

Kaatopaikat ovat tiettävästi olleet toiminnassa 1970-luvulle asti ja niille olisi viety yhdyskuntajätettä sekä mahdollisesti teollisuusjätettä ja lietteitä. Molemmat kaatopaikat sijaitsevat pohjavesialueella. Kaatopaikkojen tarkasta laajuudesta ei ole tietoa, mutta toiminta on tiettävästi ollut melko pienimuotoista. Tutkimusraportit valmistuvat viikolla 27.

 

Lisätietoja voi tiedustella:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------­­­-----

Yhteyshenkilöt:

Pirkanmaan ELY-keskus, tutkimusten tilaaja, Lulu Ranne, puh. 040 8422 625, sähköposti: lulu.ranne@ely-keskus.fi

Taipalsaaren kunta, Reija Rämä, puh. 040 710 6099, sähköposti: reija.rama@taipalsaari.fi / Samuli Kakko, puh. 040 774 9252, samuli.kakko@taipalsaari.fi

Pöyry Finland Oy, tutkimusten toteuttaja, Jari Ruohonen, puh. 040 529 5876, sähköposti: jari.ruohonen@poyry.com