Kalliolla

TAIPALSAAREN KIRKONKYLÄN JA LEVÄSEN ENTISTEN KAATOPAIKKOJEN YMPÄRISTÖRISKIT SELVITETTY

Pirkanmaan ELY-keskus ja Taipalsaaren kunta selvittivät Taipalsaaren kirkonkylän entisen kaatopaikan ja Leväsen entisen kaatopaikan ympäristöriskit. Molemmilta alueilta sekä läheisiltä vedenottamoilta otettiin maaperä- ja pohjavesinäytteitä maaperän ja veden laatua koskevia analyysejä varten. Selvitys oli osa Pirkanmaan ELY-keskuksen koordinoimaa valtakunnallista pilaantuneiden maa-alueiden selvitystyötä (http://www.maaperakuntoon.fi/). Selvitykseen liittyvät tutkimus- ja suunnittelutyöt toteutti Pöyry Finland Oy.