Taipalsaaren kunnanvirasto

Taipalsaaren kunnanvaltuusto 2017-2021 ja varavaltuutetut

Keskusvaalilautakunta on kokouksessaan 12.4.2017 vahvistanut kuntavaalien tuloksen Taipalsaarella. Kuulutus ohessa.