Veneilyä Taipalsaarella

Taipalsaaren pohjavesien suojelusuunnitelma

Taipalsaaren kunnassa on valmistunut pohjavesien suojelusuunnitelma.  Hanke toteutettiin yhdessä Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen, Lappeenrannan seudun ympäristötoimen ja Pelastuslaitoksen kanssa.

Hankkeessa kartoitettiin pohjavesialueilla olevat riskit ja riskitoiminnot. Valmiissa suojelusuunnitelmassa esitetään toimenpide-ehdotuksia pohjavesiriskien hallitsemiseksi Taipalsaaren tärkeimmillä pohjavesialueilla. Pohjavesialueita koskevilla rajoituksilla ja määräyksillä pyritään ennaltaehkäisemään pohjaveden pilaantuminen. Pohjavesialueella tapahtuneesta öljy- tai kemikaalivahingosta on jokaisella velvollisuus ilmoittaa hätäkeskukseen.

Taipalsaaren pohjavesien suojelusuunnitelma on nähtävillä Saimaanharjun kirjastossa, Kuhatie 3, aukioloaikoina ajalla 12.3. – 11.4.2018.

 

Taipalsaaren kunta /Tekninen toimi