Taipalsaaren kunta - esiopetus

Tiedote Vehkataipaleen päiväkodin sisäilmatutkimusten tuloksista ja tulevista toimenpiteistä

Tutkimusten kulku

Vehkataipaleen päiväkodista saatiin sisäilmatutkimuspyyntö alkuvuodesta 2018 kun työntekijöillä ja osalla hoidettavia lapsia oli esiintynyt sisäilmaongelmaan viittaavia oireita. Sisäilmatutkimukset aloitettiin 26.2.2018 Polygon Oy:n toimesta. Tutkimuksen yhteydessä löydettiin ongelmia ilmavaihdosta, joka oli vajavainen kohteen käyttötarkoitukseen, ilmavuotoja rakenteista sekä todettiin kohteen ilma liian lämpimäksi ja kuivaksi. Yhdessä kohtaa heräsi epäilys lattian kosteusongelmasta, mutta tällaista ei tuon kartoituksen yhteydessä löydetty. Havainnoista korjattiin heti ilmanvaihdollinen ongelma ja lämmitystä säädettiin. Ongelmat ja oireet eivät kuitenkaan ole näistä huolimatta poistuneet ja sisäilmatyöryhmässä todettiin, että on syytä tutkia asiaa enemmänkin ja ottaa rakenteista näytteitä. Lisätutkimuksia suoritettiin Polygon Oy:n toimesta 4.4.2018 ja raportti laboratorio analyyseineen valmistui 2.5.2018.

Lisätutkimuksissa otettiin rakenteista näytteitä sekä mitattiin kuitupitoisuuksia. Yhdessä tilassa pölyn seassa oli hiukan kuituja, joiden alkuperää ei pystytä sanomaan. Määrä oli pieni, eikä aiheuttane tässä vaiheessa toimenpiteitä. Kohteesta otettiin kahdeksan materiaalinäytettä, joista ei löydetty yhtään kohtaa, jossa ylitettäisiin toimenpideraja. Yhdessä näytteessä oli kuitenkin viittaus siihen, että on ollut jonkinlainen pienimuotoinen kosteusvaurio ja tämän alkuperä on syytä tutkia. Tämäkään näyte ei ole lähellä toimenpiderajaa, mutta on syytä tutkia ja poissulkea mahdolliset ongelmat tämän vuoksi. Lattiasta otettiin neljä VOC bulk -näytettä, joissa kaikissa todettiin käymisreaktioon viittaava indikaatioyhdisteen (2-etyyli-1-heksanoli) viitearvon rajan ylittyvän.

Toimenpiteet: Päiväkodin puoli suljetaan ja toiminta siirretään toisaalle

Tutkimusten perusteella, jotta kenenkään turvallisuutta ja terveyttä ei vaaranneta jatkossa, joudumme sulkemaan päiväkodin tilat esiopetuksen loputtua 2018. Syksyn 2018 aikana ei tiloissa pystytä järjestämään toimintaa. Taipalsaaren kunnanhallitus on kokoontunut 8.5.2018 ja kokouksen yhteydessä hallitus on antanut ohjeistuksen tekniselle sekä sivistystoimelle järjestää päiväkotitoiminta korvaavissa tiloissa loppuvuoden 2018 ajaksi. Kunnanhallitus on ohjeistanut teknistä toimea tekemään kohteelle korjaussuunnitelman ja budjettiarvion korjaustoimenpiteistä. Heti sen valmistuttua tekninen lautakunta käsittelee ja tekee päätökset jatkotoimenpiteistä.

Tässä vaiheessa esiopetuksen ja koulun tilojen välinen kulku ja ilman vaihtuminen tilojen välillä estetään ja tiivistetään, niin ettei koulun puolelle tule tätä kautta ongelmaa. Koulun puolelle näistä tuloksista ei ole syytä epäillä aiheuttavan ongelmaa ja koulu voi jatkaa toimintaansa normaaliin tapaan. Koulun peruskorjatulla puolella toimiva esiopetusryhmä jatkaa syksyllä normaalisti toimintaansa. Koulun puolella tullaan vielä säätämään ilmastointia ja lämmityksiä syksylle 2018, sekä kellaritilan ilmanvaihtoa parannetaan jotta kellarista ei pääsisi ilmaa kulkeutumaan koulutiloihin.

Yhteenvetona tässä vaiheessa tiedossa olevat toiminnalliset muutokset:

Loiskeen päiväkoti jatkaa toimintaansa entisellään pe 1.6.2018 asti. Päiväkodin toiminta siirtyy ma 4.6.2018 alkaen Satulaivan päiväkotiin Vadelmatalon ryhmään kesän ajaksi. Loiskeen päiväkoti on suljettu syksyn ajan ja toiminta siirretään Liljan ja Satulaivan päiväkoteihin. Varhaiskasvatuspäällikkö ottaa jokaiseen perheeseen yhteyttä palveluiden järjestämiseksi.

Taipalsaarella 14.5.2018

Samuli Kakko
Tekninen Johtaja

Johanna Mäkelä
Vt. sivistysjohtaja

Marjo Jauhiainen
Varhaiskasvatuspäällikkö

Tiina Mikkola
Päiväkodin johtaja