Taipalsaari - Talouden tila ja Tulevaisuus 22.10.2018 tallenne ja esitys