Hiihtoa Taipalsaarella

Uusia työryhmiä kuntaan

Kunnanhallitus on päättänyt perustaa kolme uutta työryhmää: tulevaisuustyöryhmä, yhteisöllisyystyöryhmä ja yhtenäiskoulutyöryhmä. Ryhmien tehtävät ja kokoonpano on seuraava:

Tulevaisuustyöryhmä
(kaavoitus, investoinnit ja elinvoiman kehittäminen)

pj. kunnanjohtaja
kunnanhallituksen puheenjohtaja
kunnanvaltuuston puheenjohtaja
Iikko B. Voipio
Marika Frilander
hallintojohtaja
tekninen johtaja
sivistysjohtaja

Yhteisöllisyystyöryhmä
(yhteisöllisyyden kehittäminen: kuntalaisten osallisuus, tapahtumien sekä asiointi- ja kohtaamispaikkojen kehittäminen)

pj. Juho Heikka
siht. hyvinvointiluotsi
nuorisovaltuuston edustaja
Sirpa Kairulahti
Antti Rönkä
vanhus-vammaisneuvoston edustaja
Turo Haapamäki

Yhtenäiskoulutyöryhmä
(koulun vaihtoehtosuunnitelmien valmisteleminen)

kunnanvaltuuston puheenjohtaja
kunnanhallituksen puheenjohtaja
teknisen lautakunnan puheenjohtaja
sivistys- ja hyvinvointilautakunnan puheenjohtaja
tekninen johtaja
hallintojohtaja
kunnanjohtaja
sivistysjohtaja