Taipalsaaren ilmakuva

Yksityistieavustusten hakeminen kunnalta vuonna 2018

Taipalsaaren kunnan tekninen lautakunta ilmoittaa vuoden 2018 Taipalsaaren kunnan yksityistieavustukset haettavaksi 3.4.2018 mennessä.

Avustuksen myöntöperusteet

- pysyvää asutusta vähintään 1 talous
- pysyvän asutuksen käyttämä tieosuus vähintään 500 metriä
- avustus maksetaan vakituisen asutuksen käyttämän tieosuuden mukaisena
- ei ehdotonta tiekuntavaatimusta
- avustusta saavan tien tulee periä yksikkömaksuja tai muita maksuja osakkailta
- tiekunnan tulee pitää kokous vuosittain
- tiekunnan osakkaiden tieyksiköinti tulee olla ajan tasalla
- hakijoilla on kirjanpito - ja tilintarkastusvelvoite
- hakija voi esittää myös muita erityissyitä hakemuksellaan esim. sosiaaliset syyt
- avustus maksetaan edellisen tilinpäätöksen hyväksyttävien menojen ja kus-tannusarvion perusteella
- tiekunnan omavastuuosuus voi vaihdella eri vuosina
- tiekunnat jaetaan kolmeen eri avustusluokkaan vakituisen asutuksen, läpikul-kuliikenteen ja muiden yleisten olosuhteiden perusteella. Tiekuntien omavas-tuu tulee olemaan keskimäärin n. 40 -70 %
- avustusta haetaan 3.4.2018 mennessä
 + liitteenä tilinpäätös ja kustannusarvio
- avustettavien perusparannushankkeiden kustannusarvion alaraja on 1000 €
+ sorastus tulee kohdentaa kunnossapitoon tai perusparannukseen
- tie- ja lupajaosto tarkistaa vuosittain vähintään viiden tiekunnan tilit ja tositteet
- tiet tarkistetaan 1 - 4 vuoden välein

Avustusten maksaminen

- kunnossapitoavustus maksetaan yhdessä erässä kesäkuun aikana
- perusparannusten osalta maksatus tapahtuu seuraavasti:
   +  osa maksetaan ennakkona ja loppu toteuman perusteella
   +  lukuun ottamatta pieniä perusparannuskohteita, jotka maksetaan toteuman perusteella kokonaisuudessaan.

Lisätietoja ja hakulomakkeita saa kunnanvirastosta

- Merja Tikander p. 040 710 6087, sposti  merja.tikander@taipalsaari.fi    
- Juha Tielinen p. 0400 228 556, sposti  juha.tielinen@taipalsaari.fi
- kunnan kotisivut www.taipalsaari.fi – ajankohtaista


TAIPALSAAREN KUNTA    Tekninen lautakunta