Taipalsaaren kunnanvirasto

Hallinto

Kunnan ylintä päätösvaltaa käyttää 27-jäseninen kunnanvaltuusto

Kunnan ylintä päätösvaltaa käyttää 27-jäseninen kunnanvaltuusto, joka valitaan vaaleilla neljän vuoden toimikaudeksi. Viimeksi kunnallisvaalit järjestettiin syksyllä 2012 ja meneillään on valtuuston toimikausi 2013-2016. Kunnan hallintoa ja taloutta johtaa kunnanhallitus, jossa on 7 jäsentä ja joka valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan.

Valtuuston hyväksymässä hallintosäännössä määritellään toisaalta toimielinten keskinäinen sekä toimielinten ja viranhaltijoiden välinen toimivalta. Tarkastus- ja keskusvaalilautakunta toimivat lakiin perustuvina valtuuston alaisina lautakuntina. Muut lautakunnat ovat tekninen ja sivistyslautakunta, jotka valitaan valtuuston toimikaudeksi. 

Kunnanhallituksen alaisena toimii toimikaudella 2015-2016 kehittämisjaosto. Sivistyslautakunnan alaisena toimii toimikaudella 2015-2016 hyvinvointijaosto ja teknisen lautakunnan alaisena toimii toimikaudella 2013-2016 tie- ja lupajaosto. 

Valtuuston ja muiden kunnan toimielinten jäsenmäärä on 73. Lisäksi valtuusto ja kunnanhallitus nimeävät edustajia kunnan omiin toimielimiin ja myös kunnan ulkopuolisten kuntayhtymien ja muiden organisaatioiden toimielimiin.