Taipalsaaren kunnanvirasto

Organisaatio

Organisaatio

Kunnan henkilöstöorganisaatiota johtaa kunnanjohtaja. Operatiiviset toiminnot on jaettu kolmeen toimialaan, joille on nimetty toimialajohtajat. Toimialat ovat:

Hallintopalvelut, jota johtaa hallintojohtaja
Sivistys- ja hyvinvointipalvelut, jota johtaa sivistysjohtaja
Tekniset palvelut, jota johtaa tekninen johtaja

Kunnanvaltuusto

Kunnanvaltuusto toimikaudelle 2017-2021

Puheenjohtaja Heikki Niiva 1. Varapj. Osmo Laine 2. Varapj. Lasse Kähärä Suomen Keskusta r.p. Alve Maiju Myyjä, ratsastuksenohjaaja Heikka Juho Sairaanhoitaja, kriisityöntekijä...

Kunnanhallitus

Kunnanhallitus toimikaudella 2017-2021

Puheenjohtaja Taisto Pitkänen 1. Varapj. Mari Hulkkonen 2. Varapj. Iikko B. Voipio jäsen Marika Frilander jäsen Juho Heikka jäsen Pekka Wallén jäsen Arja-Liisa Westinen esittelijä...

Johtoryhmä

Kunnanjohtaja vastaa operatiivisesta johtamisesta apunaan kunnan johtoryhmä.

Kunnanjohtaja ja toimialajohtajat muodostavat johtoryhmän, jonka tehtävänä on tukea ja kehittää kunnan kokonaisjohtamista yhteistyössä henkilöstön ja luottamushenkilöorganisaation...

Konsernihallinto

Kunnan hallinto ja kehittäminen

Konsernihallinnon toimialajohtajana toimii hallintojohtaja. Konsernihallinnon toimiala jakautuu neljään tehtäväalueeseen: Hallintopalvelut, josta vastaa hallintojohtaja...

Sivistys- ja hyvinvointipalvelut

Perusopetus-, varhaiskasvatus-, sekä kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut

Sivistys- ja hyvinvointipalveluiden toimialajohtajana toimii sivistysjohtaja. Sivistys- ja hyvinvointipalvelut jakautuu neljään tehtäväalueeseen: Sivistys- ja...

Tekniset palvelut

Kunnossapitopalvelut, rakennusvalvonta, kunnallistekniset palvelut sekä kaavoitus

Teknisten palveluiden toimialajohtajana toimii tekninen johtaja. Tekniset palvelut jakautuu kuuteen tehtäväalueeseen: Teknisten palveluiden hallinto Kiinteistöhuolto ja yleiset...