Taipalsaari_kinrkonranta

Organisaatio

Organisaatio

Kunnan henkilöstöorganisaatiota johtaa kunnanjohtaja.

Operatiiviset toiminnot on jaettu kolmeen toimialaan, joille on nimetty toimialajohtajat. 

Toimialat ovat:

Hallintopalvelut, jota johtaa hallintojohtaja
Sivistys- ja hyvinvointipalvelut, jota johtaa sivistysjohtaja
Tekniset palvelut, jota johtaa tekninen johtaja

 

» Kunnanvaltuusto toimikaudella 2017 - 2021

» Kunnanhallitus toimikaudella 2017 - 2021

» Johtoryhmä

» Konsernihallinto

» Sivistys- ja hyvinvointipalvelut

» Tekniset Palvelut

 

» Sidonnaisuusrekisteri Kuntalaki § 84, Tarkastuslautakunta 18.5.2017 § 14