Taipalsaaren kunnanvirasto

Organisaatio

Organisaatio

Kunnanjohtaja johtaa kunnan hallintoa ja taloutta. Operatiiviset toiminnot on jaettu kolmeen toimialaan, joille on nimetty toimialajohtajat. Toimialat ovat:

Konsernihallinto, jota johtaa hallintojohtaja
Sivistyspalvelut, jota johtaa sivistysjohtaja
Tekniset palvelut, jota johtaa tekninen johtaja

Kunnanvaltuusto

Kunnanvaltuusto toimikaudelle 2013-2016

Puheenjohtaja Voipio Iikko B. 1. Varapj. Turunen Raimo 2. Varapj. Niiva Heikki Suomen Keskusta r.p. Hulkkonen Harri Kirvesmies, maanviljelijä Kinnunen Jukka Palomestari Kolhonen...

Kunnanhallitus

Kunnanhallitus toimikaudella

Puheenjohtaja Turunen-Saaresti Teemu 1. Varapj. Kähärä Lasse 2. Varapj. Kahari Sanna Hulkkonen Harri Westinen Arja-Liisa Mikkola Elma Hiltunen Antero esittelijä kunnanjohtaja...

Johtoryhmä

Kunnanjohtaja vastaa operatiivisesta johtamisesta apunaan kunnan johtoryhmä.

Kunnanjohtaja ja osastojen johtajat sekä kunnanjohtajan mahdollisesti nimeämät muut viranhaltijat ja työntekijät muodostavat johtoryhmän, jonka tehtävänä on tukea ja kehittää...

Konsernihallinto

Konsernihallinnon toimiala vastaa kunnan hallinnosta ja kehittämisestä.

Konsernihallinnon toimialajohtajana toimii hallintojohtaja. Konsernihallinnon toimiala jakautuu neljään tehtäväalueeseen: Hallintopalvelut, josta vastaa hallintojohtaja...

Sivistyspalvelut

Sivistyspalvelut vastaa perusopetus-, varhaiskasvatus-, sekä kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluista.

Sivistyspalveluiden toimialajohtajana toimii sivistysjohtaja. Sivistyspalvelut jakautuu neljään tehtäväalueeseen: Sivistyspalveluiden hallinto, josta vastaa sivistysjohtaja...

Tekniset palvelut

Toimiala vastaa kunnossapitopalveluista, rakennusvalvonnasta sekä kunnallisteknisistä palveluista.

Teknisten palveluiden toimialajohtajana toimii tekninen johtaja. Tekniset palvelut jakautuu neljään tehtäväalueeseen: Teknisten palveluiden hallinto Kiinteistöhuolto ja yleiset...