Taipalsaari_kinrkonranta

Organisaatio

Organisaatio

Kunnan henkilöstöorganisaatiota johtaa kunnanjohtaja.

Operatiiviset toiminnot on jaettu kolmeen toimialaan, joille on nimetty toimialajohtajat. 

Toimialat ovat:

Hallintopalvelut, jota johtaa hallintojohtaja
Sivistys- ja hyvinvointipalvelut, jota johtaa sivistysjohtaja
Tekniset palvelut, jota johtaa tekninen johtaja

 

» Sidonnaisuusrekisteri Kuntalaki § 84, Tarkastuslautakunta 18.5.2017 § 14

Kunnanvaltuusto

Kunnanvaltuusto toimikaudelle 2017-2021

Puheenjohtaja Heikki Niiva 1. Varapj. Osmo Laine 2. Varapj. Lasse Kähärä Suomen Keskusta r.p. Alve Maiju Myyjä, ratsastuksenohjaaja Heikka Juho Sairaanhoitaja, kriisityöntekijä...

Kunnanhallitus

Kunnanhallitus toimikaudella 2017-2021

Puheenjohtaja Taisto Pitkänen 1. Varapj. Mari Hulkkonen 2. Varapj. Iikko B. Voipio jäsen Marika Frilander jäsen Juho Heikka jäsen Pekka Wallén jäsen Arja-Liisa Westinen esittelijä...

Johtoryhmä

Kunnanjohtaja vastaa operatiivisesta johtamisesta apunaan kunnan johtoryhmä.

Kunnanjohtaja ja toimialajohtajat muodostavat johtoryhmän, jonka tehtävänä on tukea ja kehittää kunnan kokonaisjohtamista yhteistyössä henkilöstön ja luottamushenkilöorganisaation...

Tekniset palvelut

Tekninen lautakunta toimikaudella 2017-2021

Teknisten palveluiden toimialajohtajana toimii tekninen johtaja. Tekniset palvelut jakautuu kuuteen tehtäväalueeseen: Teknisten palveluiden hallinto Kiinteistöhuolto ja yleiset...

Sivistys- ja hyvinvointipalvelut

sivistyslautakunta toimikaudella 2017-2021

Sivistys- ja hyvinvointipalveluiden toimialajohtajana toimii sivistysjohtaja. Sivistys- ja hyvinvointipalvelut jakautuu neljään tehtäväalueeseen: Sivistys- ja...

Konsernihallinto

Kunnan hallinto ja kehittäminen

Konsernihallinnon toimialajohtajana toimii hallintojohtaja. Konsernihallinnon toimiala jakautuu neljään tehtäväalueeseen: Hallintopalvelut, josta vastaa hallintojohtaja...