Mökki Taipalsaarella

Rakentajat

Rakentajille suunnatut palvelut

Lupa-asiat

Rakennus- ja toimenpideluvat

Rakennuslupahakemukseen - 1 kpl lupahakemus - 1 kpl RH-1 lomake/rakennettava rakennus - 3 sarjaa pääpiirustuksia (pohjat, julkisivut, leikkaukset MK 1:50 tai 1:100, hormileikkaus...

Vesi-ja jätevesihuolto

Vesi- ja jätevesi

Vesihuoltolaitoksen tavoitteena on toimintavarmuuden ja turvallisuuden ylläpitäminen ja kehittäminen, sekä veden laadun tarkkailu. Kunnan vesihuoltolaitos käsittää vesilaitoksen...

Jätehuolto

Taipalsaaren kunta on osakkaana Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy:ssä.

Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy hoitaa Taipalsaaren kunnan alueella jätteenkuljetukset sekä hyöty- ja ongelmajätepalvelut. Jätteet toimitetaan yhtiön omistamaan Kukkuroinmäen...