Kirkonkyla-ilmakuva

Maankäyttö ja kaavoitus

Maankäyttöä ja kaavoitusta ohjaa kunnanhallituksen kehittämisjaosto

Tarjouskilpailujen pohjalta kaavan laadinta ostetaan yksityisiltä palveluntuottajilta.

Osayleiskaavoja on mm. Suur-Saimaalla, Läntisellä-Pien-Saimaalla ja Pien-Saimaalla.

Asemakaavoja on Kirkonkylän alueella useita eri aikoina laadittuja kaavoja (mm. Röytty ja Rauhamäki), Saimaanharjun, Hauhianrannan, Konstun, Pohjois-Konstun ja Kuivaketveleen alueilla.

Ajantasaiset asemakaavat löydät karttapalvelusta. (Valitse karttataso vasemmalta Kartat valikosta.)

Kunnan alueella on myös useita maanomistajien aloitteesta laadittu rantayleis- ja ranta-asemakaavoja. Myös näille kaavoille tarvitaan valtuuston hyväksymispäätös.

Kaavoitusprosessi eteen pääpiirteittäin seuraavasti:

  1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelman laatiminen (MRL 63 §)
  2. Kaavan laatimis  ta koskeva kunnan päätös
  3. MRL 62 §:n mukainen viranomaisneuvottelu
  4. Alustavat luonnosvaihtoehdot ja asemakaavaluonnos; MRA 30 §:n mukainen kuuleminen.
  5. Kaavaluonnoksen tarkistaminen saadun palautteen pohjalta.
  6. Kaavaehdotus; MRA 27 §:n mukainen kuuleminen ja MRA 28 §:n mukaiset lausunnot.
  7. Viranomaisneuvottelu (MRA 26 §) lausuntojen saavuttua.
  8. Asemakaavaehdotuksen mahdollinen tarkistaminen muistutusten ja lausuntojen johdosta.
  9. Kaavan hyväksyminen. Kunnanhallituksen ja -valtuuston käsittely.
  10. Mahdollinen valitusprosessi Kouvolan hallinto-oikeudessa ja Korkeimmassa hallinto-oikeudessa.

Kaikista merkittävistä kuulemis- ja päätöksentekovaiheista ilmoitetaan kunnan ilmoitustaululla, kunnan virallisissa ilmoituslehdissä ja kotisivuilla. Alueeseen välittömästi rajautuvia muulla paikkakunnalla asuvia maanomistajia informoidaan henkilökohtaisilla kirjeillä. Kaava-aineistot pidetään nähtävillä rakennustoimistossa ja kotisivuilla.

Konstunrannan asemakaava-alueen kunnallistekniikan yleissuunnitelman 22.4.2016 liitteet