Taipalsaaren kunta - esiopetus

Kasvatus- ja opetuspalvelut

Kasvatus- ja opetuspalvelut

Kasvatus –ja opetuspalveluihin kuuluvat varhaiskasvatus ja perusopetus. Varhaiskasvatuksen palvelut muodostuvat päivähoidosta ja koululaisten iltapäivätoiminnasta. Perusopetukseen kuuluu oppivelvollisuuden alaisuudessa toteutettava opetus: esiopetus ja vuosiluokkien 1-9 opetus.

Taipalsaarella on kolme päiväkotia ja kolme peruskoulua.  Esiopetus toteutetaan päiväkodeissa, jotka sijaitsevat kiinteästi peruskoulujen yhteydessä. Perusopetusta tarjotaan 1-6 vuosiluokilla kaikilla kouluilla, yläluokkien opetus (7-9 lk) järjestetään Saimaanharjun yhtenäiskoululla.Toisen asteen koulutukseen hakeudutaan pääsääntöisesti Lappeenrantaan.

Varhaiskasvatus

Lapsella on oikeus varhaiskasvatukseen vanhempainrahakauden jälkeen

Varhaiskasvatuksen yleinen hakuaika on 1.-13.2.2018. Yleisessä haussa haetaan 1.8.2018 alkavalle toimintakaudelle varhaiskasvatukseen, esiopetukseen ja koululaisten...

Esiopetus

Esiopetusta tarjotaan päiväkodeissa Vehkataipaleella, Kirkonkylällä ja Saimaanharjulla.

Esiopetukseen ilmoittautuminen on 1.-13.2.2018. Ilmoittautuminen tehdään sähköisesti varhaiskasvatuksen (päivähoito) verkkoasiointilinkin kautta. Mikäli lapsella on jo...

Perusopetus

Perusopetuksen päämääränä on tarjota hyvät edellytykset opetussuunnitelman mukaiseen koulutyöhön

Oppilaat omaksuvat jatko-opintojaan varten tarpeelliset tiedot, saavat oman minäkuvansa rakentamiseen välttämättömät edellytykset ja oppivat elämään sovussa toistensa kanssa...

Koululaisten iltapäivätoiminta

Ohjattua toimintaa lapsille koulupäivän jälkeen.

Koululaisten iltapäivätoimintaan hakuaika on 1.-13.2.2018. Hakemus tehdään sähköisesti varhaiskasvatuksen (päivähoito) verkkoasiointilinkin kautta. Taipalsaaren kunta järjestää...