Taipalsaaren kunta - esiopetus

Kasvatus- ja opetuspalvelut

Kasvatus- ja opetuspalvelut

Kasvatus –ja opetuspalveluihin kuuluvat varhaiskasvatus ja perusopetus. Varhaiskasvatuksen palvelut muodostuvat päivähoidosta ja koululaisten iltapäivätoiminnasta. Perusopetukseen kuuluu oppivelvollisuuden alaisuudessa toteutettava opetus: esiopetus ja vuosiluokkien 1-9 opetus.

Taipalsaarella on kolme päiväkotia ja kolme peruskoulua.  Esiopetus toteutetaan päiväkodeissa, jotka sijaitsevat kiinteästi peruskoulujen yhteydessä. Perusopetusta tarjotaan 1-6 vuosiluokilla kaikilla kouluilla, yläluokkien opetus (7-9 lk) järjestetään Saimaanharjun yhtenäiskoululla.Toisen asteen koulutukseen hakeudutaan pääsääntöisesti Lappeenrantaan.

Varhaiskasvatus

Lapsella on oikeus varhaiskasvatukseen vanhempainrahakauden jälkeen

Jokaisella lapsella on oikeus viikoittain 20 tunnin laajuiseen varhaiskasvatukseen. Lapsella on oikeus laajempaan yli 20 tuntia kestävään varhaiskasvatukseen mikäli lapsen...

Esiopetus

Esiopetusta tarjotaan päiväkodeissa Vehkataipaleella, Kirkonkylällä ja Saimaanharjulla.

Esiopetuksesta vastaa pedagogisesti koulutettu henkilökunta. Esiopetuksen sisällöt toteutetaan varhaiskasvatuksen pedagogisilla menetelmillä: leikki, toiminnallisuus,...

Perusopetus

Perusopetuksen päämääränä on tarjota hyvät edellytykset opetussuunnitelman mukaiseen koulutyöhön

Oppilaat omaksuvat jatko-opintojaan varten tarpeelliset tiedot, saavat oman minäkuvansa rakentamiseen välttämättömät edellytykset ja oppivat elämään sovussa toistensa kanssa...

Koululaisten iltapäivätoiminta

Ohjattua toimintaa lapsille koulupäivän jälkeen.

Taipalsaaren kunta järjestää iltapäivätoimintaa 1. ja 2. luokkien ja erityistä tukea tarvitseville oppilaille koulupäivien jälkeen. Iltapäivätoimintaa järjestetään Saimaanharjulla...

Lape muutosohjelma

Lape muutosohjelma

Kunta on mukana Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelmassa (LAPE). Muutosohjelman tavoitteena on luoda lapselle ja nuorelle suotuisa kasvuympäristö sekä tukea perheen...