Taipalsaaren kunta - esiopetus

Perusopetus

Perusopetuksen päämääränä on tarjota hyvät edellytykset opetussuunnitelman mukaiseen koulutyöhön

Oppilaat omaksuvat jatko-opintojaan varten tarpeelliset tiedot, saavat oman minäkuvansa rakentamiseen välttämättömät edellytykset ja oppivat elämään sovussa toistensa kanssa.

Kunnassa on 3 peruskoulua: Saimaanharjun yhtenäiskoulussa on vuosiluokat 1-9, Kirkonkylän ja Vehkataipaleen kouluissa annetaan opetusta 1-6 luokilla. Erityisopetusta järjestetään jokaisella koululla tilanteen ja tarpeen mukaan. Oppilashuollolla pyritään ennaltaehkäisemään mahdolliset vaikeudet.

Perusopetuksen taso nähdään kunnassa tärkeäksi menestystekijäksi sekä yksilön että koko kunnan kehittymisen kannalta. Siihen halutaan panostaa ja asioita päivittämällä opetustyö pysyy ajan tasalla.

Kirkonkylän koulu

Kirkonkylän koulu tarjoaa perusopetusta vuosiluokille 1-6.

Kirkonkylän koulu tarjoaa perusopetusta vuosiluokille 1-6. Koulussa toimii myös kaksi erityisen tuen pienryhmää. Koulussa aloitettiin syksyllä 2015 uusissa, laajennetuissa...

Saimaanharjun yhtenäiskoulu

Saimaanharjun yhtenäiskoulu tarjoaa perusopetusta vuosiluokille 1-9.

Saimaanharjun yhtenäiskoulu tarjoaa perusopetusta vuosiluokille 1-9. Saimaanharjulla toimii 1-9 vuosiluokkien yhtenäiskoulu. Pienet ja isot oppilaat elävät yhdessä koulun arjessa...

Vehkataipaleen koulu

Vehkataipaleen koulu tarjoaa perusopetusta vuosiluokille 1-6

Vehkataipaleen koulu tarjoaa perusopetusta vuosiluokilla 1-6. Koulu toimii luonnonkauniilla paikalla Vehkataipaleen kanavan välittömässä läheisyydessä. Koululla on kolme...