Perhe

Varhaiskasvatus

Lapsella on oikeus varhaiskasvatukseen vanhempainrahakauden jälkeen

 

Jokaisella lapsella on oikeus viikoittain 20 tunnin laajuiseen varhaiskasvatukseen. Lapsella on oikeus laajempaan yli 20 tuntia kestävään varhaiskasvatukseen mikäli lapsen vanhemmat tai muut huoltajat työskentelevät kokoaikaisesti taikka opiskelevat, toimivat yrittäjänä tai ovat omassa työssä päätoimisesti.

Tarkempi kuntakohtainen varhaiskasvatuslain linjaus on luettavissa siv.ltk 14.3.2016 § 27.

Toimintakausi 2018-2019

Varhaiskasvatuksen toimintakausi alkaa aina kuluvan vuoden elokuussa. Esiopetukseen siirtyvän lapsen elokuun alun varhaiskasvatuksesta laskutetaan ennalta varatun varhaiskasvatusajan mukaisesti vaikka lapsi olisi ollut lomalla. Ilmainen esiopetusaika otetaan huomioon maksussa vasta esiopetuksen alettua 9.8.2018.

Hoitopaikkaa voi hakea ympäri vuoden, kuitenkin viimeistään neljä kuukautta ennen kuin lapsi tarvitsee hoitopaikan. Jos hoidon tarve ei ole työn, koulutuksen tai opiskelun vuoksi ennakoitavissa, tulee hoitopaikkaa hakea viimeistään kaksi viikkoa ennen kuin lapsi tarvitsee hoitoa.

Järjestämme vuosittain helmikuussa yleisen hakuajan, jolloin tulee hakea seuraavan toimintakauden paikkoja.  Parhaiten vanhempien toiveiden mukainen hoitopaikka järjestyy jos hakemus on jätettu yleisenä hakuaikana. Muina aikoina  hoitopaikkaa tarjotaan sieltä, missä paikkoja on vapaana.

Varhaiskasvatukseen haetaan sivun yläpalkissa olevan sähköisen asioinnin kautta  täyttämällä hakemus tai postittamalla paperihakemus kunnanhallintoon tai päiväkoteihin. Hakemuksia saa verkkosivustolta/ päiväkodeista.
Hakija saa kirjallisen/ sähköisen päätöksen hoitopaikasta ja varhaiskasvatusmaksuista.
Hakemuksen voi peruuttaa ilmoittamalla siitä varhaiskasvatuspäällikölle joko soittamalla tai sähköpostilla.

Hoitosuhde irtisanotaan palauttamalla kirjallinen ilmoitus lapsen hoitopaikkaan tai sähköisen asioinnin kautta.
Varsinaista irtisanomisaikaa ei ole, mutta suositeltavaa on että lapsen poisjääminen lapsiryhmästä on ennakoitavissa ja kasvattajien kanssa yhdessä suunniteltu.
Taannehtivasti hoitosuhdetta ei voi irtisanoa. Varhaiskasvatusmaksu  katkeaa irtisanomispäivään.

 

Lomakkeet:

PÄIVÄHOIDON ALOITUKSEN SUOSITELTAVA KÄYTÄNTÖ

Tutustumisjakso aloitusvaiheessa luo turvallisuutta lapselle, vanhemmille ja kasvattajille

Kun vanhemmat ovat saaneet päivähoidon paikkapäätöksen alkaa yhteistyö yhteydenotolla tulevaan hoitopaikkaan. Ennen hoitosuhteen alkua vanhemmat ja oma aikuinen suunnittelevat...

Varhaiskasvatusmaksut ja laskutus

Varhaiskasvatusmaksu määrätään toimintakaudeksi (elokuu-heinäkuu) kerrallaan.

VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUT 1.8.2018 ALKAEN Varhaikasvatuksen asiakasmaksujen indeksitarkistus tulee voimaan 1.8.2018 alkaen. Taipalsaaren kunnan sivistys- ja...

Kunnallinen varhaiskasvatussuunnitelma

Varhaiskasvatus koostuu hoidon, kasvatuksen ja opetuksen kokonaisuudesta.

Taipalsaaren kunnan varhaiskasvatuksen toiminta-ajatuksena on lasten hyvinvoinnin ja oppimisen edistäminen. Varhaiskasvatus tarjoaa lapselle mahdollisuuden kokonaisvaltaiseen...

Saimaanharju-Konstun palvelualue

Saimaanharjun päiväkoti Satulaiva

Saimaanharjun päiväkoti Satulaivan toiminnassa painottuvat kestävä kehitys ja ympäristökasvatus, ilmiöpohjainen oppiminen sekä liikuntakasvatus. Toimintamme perustuu...

Kirkonkylän palvelualue

Liljan päiväkoti

Toiminnassa painotamme lasten osallisuuden lisäämiseen, sosiaalisten taitojen kehittämiseen ja kiusaamisen ennaltaehkäisyyn. Liljan päiväkoti sijaitsee Taipalsaaren kirkonkylällä...

Vehkataipaleen palvelualue

Loiskeen päiväkoti

Päiväkoti on suljettuna 4.6.2018 alkaen. Tästä linkistä pääset lukemaan tiedotteen asiasta. Seurakunta tarjoaa avointa kerhotoimintaa Vehkataipaleella. Toiminnassa painotamme...

Vuorohoito

Vuorohoitoa järjestetään Saimaanharjun päiväkoti Satulaivassa.

Vuorohoito on hoitoa, jota järjestetään ainoastaan lapsen huoltajien vuorotyön vuoksi. Vuorohoito ei kuulu subjektiivisen päivähoito-oikeuden piiriin. Vuoropäivähoidossa olevan...

Perhepäivähoito

Perhepäivähoito on Taipalsaarella perinteisin päivähoitomuoto

Perhepäivähoitoon sijoitetaan pääsääntöisesti alle 5 - vuotiaita lapsia. Yhdellä perhepäivähoitajalla voi olla samanaikaisesti hoidossa 4 kokopäivähoitoa tarvitsevaa lasta ja yksi...

Lapsen kotihoidon ja yksityisen hoidon tuki

Kunnallisen päivähoidon vaihtoehtona on lapsen kotihoito tai yksityisesti järjestettävä hoito

Perhe voi hakea tukea lapsen hoitamiseen, jos lapsi ei ole kunnallisessa päivähoidossa. Vaihtoehtona ovat lasten kotihoidon tuki ja yksityisen hoidon tuki. Kotihoidontuki...