Taipalsaaren kunta - kirjasto

Kirjastokortti

Aineistojen lainaaminen tapahtuu kirjastokortilla.

Lainaus tapahtuu lainaajalle annetun viivakoodillisen  kirjastokortin avulla. Sen saa kirjastosta henkilö- ja yhteystietonsa ilmoittamalla. Se on henkilökohtainen, jolloin lainaaja on vastuullinen kortillaan lainatusta materiaalista.

Sekä kuntalaisilla että ulkopaikkakuntalaisilla on oikeus käyttää kirjastoa. 

  • Kirjastokortin voi saada 7-vuotiaana
  • alle 15-vuotiaalta kysytään myös holhoojan suostumus ja  henkilötiedot
  • uutta korttia tehtäessä on varauduttava todistamaan henkilöllisyytensä
  • kirjastokortin haltija vastaa sillä lainatusta aineistosta
  • jos kortti katoaa, siitä on ilmoitettava välittömästi kirjastoon
  • ensimmäinen kirjastokortti on ilmainen, seuraavista peritään 2 €/kpl
  • osoitteen ja nimen muutokset on ilmoitettava kirjastoon

Henkilötietoja ei luovuteta ulkopuolisille.