Kalliolla

Kaavoituskatsaus

Maankäyttö- ja rakennuslaissa 7 § säädetään kaavoituskatsauksen laadinnasta.

Kunnan on laadittava vähintään kerran vuodessa katsaus vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista merkittävistä kaava-asioista.