Mökki Taipalsaarella

Asuminen ja rakentaminen

Teknisten palveluiden toimiala kuuluu teknisen lautakunnan alaisuuteen.

Teknisten palveluiden tehtävänä on vastata rakennusvalvonta- ja lupapalveluista sekä kunnan toimesta tapahtuvasta rakentamisesta, kunnan omistaman rakennetun ympäristön (kadut, verkostot, puistot, leikkikentät, satamat, muut yleiset alueet sekä rakennukset ja rakennelmat) kunnossapito- ja käyttötehtävistä, vesi- ja viemärilaitoksen sekä lämpölaitosten ylläpitämisestä.

Teknisten palveluiden toimiala vastaa lisäksi alueellisen pelastustoimen sekä seudullisen ympäristötoimen sopimusohjauksesta.

Asuminen

Asumispalvelut Taipalsaarella

Taipalsaaren asemakaavoitetut taajamat ovat Kirkonkylä, Saimaanharju, Hauhianranta, Konstu, Kirjamoinniemi ,Kuivaketvele ja 2013 valmistuva Pappilanniemi. Kyläkeskukset, joissa ei...

Jätehuolto

Taipalsaaren kunta on osakkaana Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy:ssä.

Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy hoitaa Taipalsaaren kunnan alueella jätteenkuljetukset sekä hyöty- ja ongelmajätepalvelut. Jätteet toimitetaan yhtiön omistamaan Kukkuroinmäen...

Kaukolämpö

Taipalsaaren Lämpö Oy

Taipalsaaren kunnassa on kolme lämpökeskusta. Saimaanharjulla ja Kuivaketveleessä on kiinteät Taipalsaaren Lämpö Oy:n lämpökeskukset, jotka tuottavat kaukolämpöenergiaa...

Rakennusvalvonta- ja lupapalvelut

Taipalsaaren kunnan rakennusvalvontaviranomaisena toimii teknisen lautakunnan tie- ja lupajaosto

Tie- ja lupajaosto vastaa kunnan alueella tapahtuvan rakentamisen ohjauksesta, neuvonnasta ja valvonnasta. Jaosto käsittelee vaativampien kohteiden rakennusluvat,...

Venepaikat

Taipalsaarella satamaviranomaisena toimii tekninen toimisto.

Taipalsaaren venepaikat on tarkoitettu ensisijaisesti taipalsaarelaisille veneilijöille. Mikäli paikkoja on vapaana, niitä voidaan vuokrata myös ulkopaikkakuntalaisille...

Vesi-ja jätevesihuolto

Vesi- ja jätevesi

Vesihuoltolaitoksen tavoitteena on toimintavarmuuden ja turvallisuuden ylläpitäminen ja kehittäminen, sekä veden laadun tarkkailu. Kunnan vesihuoltolaitos käsittää vesilaitoksen...

Ympäristötoimi

Lappeenrannan seudun ympäristötoimi

Ympäristönsuojelun, elintarvikevalvonnan, ympäristöterveyden ja eläinlääkintähuollon palvelu-, valvonta- ja kehittämistehtäviä hoitaa Lappeenrannan seudun ympäristötoimi. Nämä...

Maaseutu

Etelä-Karjalan maaseututoimi

Tammikuun alusta 2013 alkaen seudullinen Etelä-Karjalan maaseututoimi kattaa koko maakunnan Kannuskoskelta Saarelle ja Uukuniemelle asti. Isäntäkuntana toimii Lappeenrannan...