Mökki Taipalsaarella

Lupa-asiat

Rakennus- ja toimenpideluvat

Rakennuslupahakemukseen

- 1 kpl lupahakemus
- 1 kpl RH-1  lomake/rakennettava rakennus
- 3 sarjaa pääpiirustuksia  (pohjat, julkisivut, leikkaukset MK 1:50 tai 1:100, hormileikkaus 1:20)
- 3 kpl asemapiirroksia, MK 1:200 tai 1:500
- 3 kpl ympäristökarttoja, esim. MK 1:10000 (merkitse rakennuspaikka)
- 1 kpl tontin hallintaoikeutta osoittava asiakirja (lainhuutotodistusjäljennös tai kauppakirjajäljennös tai vuokrasopimusjäljennös)
- 2 kpl suunnitelma/selvitys kiinteistön jätevesien käsittelytavasta tai järjestelmästä
- 1 kpl energiaselvitys, johon sisältyy pääsuunnittelijan antama energiatodistus
- 1 kpl selvitys/rakennuspaikan perustamis- ja pohjaolosuhteista = maaperäselvitys
- Selvitys naapurien kuulemisesta
- Poikkeamislupapäätös lainvoimaisuustodistuksella (mikäli poikkeamislupaa haettu)

Toimenpidelupahakemukseen

- 1 kpl lupahakemus
- 2 kpl liitepiirustukset
- 2 kpl asemapiirroksia MK 1:200 tai 1:500
- 2 kpl ympäristökarttoja, esim. MK 1:10000 (merkitse rakennuspaikka)
- 1 kpl tontin hallintaoikeutta osoittava asiakirja (lainhuutotodistusjäljennös tai kauppakirjajäljennös tai vuokrasopimusjäljennös)
- 2 kpl suunnitelma/selvitys kiinteistön jätevesien käsittelytavasta tai järjestelmästä
- Selvitys naapurien kuulemisesta

 

» Lomakkeet ja asiakirjat

» Ohjeet ja taksa

» Työnjohtajat