Mökki Taipalsaarella

Vesi-ja jätevesihuolto

Vesi- ja jätevesi

Vesihuoltolaitoksen tavoitteena on toimintavarmuuden ja turvallisuuden ylläpitäminen  ja kehittäminen, sekä veden laadun tarkkailu.

Kunnan vesihuoltolaitos käsittää vesilaitoksen ja viemärilaitoksen. Vesihuoltolaitokselle on määritelty toiminta-alue, jolla vesihuoltolaitos huolehtii vesihuollosta lainsäädännön edellyttämällä tavalla.  Kunnalle on laadittu vesihuollon kehittämissuunnitelma vuosille 2009-2013.

Vesihuoltolaitoksen piirissä on noin 793 taloutta. Kunnan päävedenottamo ja alavesisäiliö sijaitsevat Saimaanharjulla, josta vesi johdetaan yhdysvesijohtoa pitkin myös Kirkonkylän kuluttajille.

Pohjavettä pumpataan verkostoon n. 193000 m3 vuodessa.
Kunnan jätevedet johdetaan siirtoviemäriä pitkin Lappeenrantaan Toikansuon jätevedenpuhdistamolle. Valvomo sijaitsee Hauhianrannassa.

Vesi- ja jätevesimaksut 2018

  alv 0 % alv 24 %
Vesi 1,44 € 1,78 €
Jätevesi 3,02 € 3,75 €
Vesi + Jätevesi yhteensä 4,46 €/m3 5,53 €/m3
Perusmaksu/vuosi  35,00 € 43,40 €

 

Laskutus tapahtuu 4 kertaa vuodessa 3 arviolaskua ja 1 tasauslasku. Mittarit luetaan kuluttajan toimesta vuodenvaihteessa, sekä omistajan vaihdon yhteydessä.

 

Yhteystiedot:

Uudet liittymät
Tekninen johtaja 
Samuli Kakko 
Puh. 040 774 9252

Liittäminen, mittarien vaihto, korjaus ,neuvonta
Vesihuoltolaitoksen hoitaja 
Petri Huttunen
Puh. 040 501 2544

Tiedustelut, sopimuksien siirto,lukemien vastaanotto, vesilaskutus
Palvelusihteeri 
Merja Tikander
Puh. 040 710 6087

Vesilaskutus
Laskentasihteeri 
Leena Hulkkonen
Puh. 040 7106090

Varallaolopäivystys
Päivystävä puhelin virka-ajan jälkeen
Puh. 0400 156 628

Lomakkeet: