Taipalsaari1915

Taipalsaaren vanha kunnantalo

vanhan kunnantalon myynti

Taipalsaaren kunnanhallitus on kokouksessaan 11.9.2018 päättänyt laittaa avoimeen myyntiin vanhan kunnantalon tontteineen os. Kirkonrantatie 3. Tontti on sijainniltaan erittäin vetovoimainen ja sijaitsee välittömässä Saimaan rannan läheisyydessä. Tärkeimmät kunnalliset ja kaupalliset palvelut ovat kävelymatkan päässä. Tontti tulee muodostumaan tilasta Kunnantupa 831-417-29-0. Tontti tullaan muodostamaan tarkasti vasta määräalan lohkomisessa.
Määräalalla sijaitsevat huonokuntoinen vanha kunnantalo ja varastorakennus. Myyjä ei ota mitään vastuuta rakennusten teknisestä kunnosta.

Voimassa olevassa asemakaavassa tontti on merkitty Y-merkinnällä (Yleisten rakennusten korttelialue). Asemakaava tullaan päivittämään kaupan jälkeen vastaamaan uutta käyttötarkoitusta. Kaavamuutoksesta tehdään erillissopimus tulevan omistajan kanssa.
Tuleva asemakaava määrittelee sen, mitä toimintaa alueelle voidaan sijoittaa. Kunnan näkemyksen mukaan alue soveltuu esim. asumiseen tai kaupalliseen toimintaan.

Alueen tontti voidaan myydä maksimissaan 2 880 m2 suuruisena. Tontin vuokraus on myös mahdollista. Vuokrasopimus on mahdollista tehdä 30 vuoden ajaksi ja siihen voidaan ottaa myyntiehto mukaan vuokra-aikana, jolloin kyseessä on vuokrasopimus, joka sisältää esikaupan. Vuosivuokra tullaan sitomaan elinkustannusindeksiin.
Tontti luovutetaan kiinnityksistä vapaina. Tontilla on vesi- ja viemärijohtorasitteita.

Tarjoajan tulee esittää tarjouksessaan ainakin seuraavat tiedot:

- Tarjoajan nimi yhteystietoineen
- Käyttö/toimintasuunnitelma tontille. Tästä täytyy ilmetä tontin käyttö riittävän pitkällä aikavälillä sekä onko tarkoituksena säilyttää vanha kunnantalo ja kunnostaa se vai purkaa  pois.
- Ostettavan tai vuokrattavan tontin pinta-ala noin ja kartta siitä (max 2 880 m2)
- Tarjoushinta tai vuokrahinta/vuosi (2018 hintatasossa)
- Tarjouksen voimassaoloaika (min. 31.12.2018)

Mikäli tarjouksen tekijä on yritys, kunta varautuu tekemään tarjoajasta taloudellisen selvityksen, mikäli tarjoaja ei itse toimita tarjouksen liitteenä riittäviä asiakirjoja.
Kunta pidättää itsellään oikeuden hylätä myös kaikki tarjoukset.
Lopullisen myyntipäätöksen ja kauppakirjan tai vuokrasopimuksen hyväksyy kunnanvaltuusto.

Tarjoukset tulee jättää kirjallisena 26.10.2018 klo 15:00 mennessä osoitteella Taipalsaaren kunta, Kellomäentie 1, 54920 TAIPALSAARI. Kuoreen päälle merkintä ”Tarjous Vanha kunnantalo”.

Lisätietoja myytävästä kohteesta antaa
Tekninen johtaja Samuli Kakko, p. 040 7749 252, samuli.kakko@taipalsaari.fi