Etusivu
16.4.2021

Eksoten asiointipalvelun kautta ajan voivat varata nyt myös riskiryhmään 2 kuuluvat yli 40-vuotiaat

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri 16.4.2021

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Eksote on avannut tänään 16.4.2021 sähköisen ajanvarauksen koronarokotuksiin myös riskiryhmään 2 kuuluville yli 40-vuotiaille. Nyt Eksoten asiointipalvelun kautta ajan voivat varata seuraavat ryhmät: - kaikki yli 65-vuotiaat - riskiryhmään 1 kuuluvat 16–64-vuotiaat - riskiryhmään 2 kuuluvat 40–64-vuotiaat

Sähköinen ajanvaraus on mahdollista rokotukseen oikeutetuille ryhmille Eksoten asiointipalvelun kautta.
Siirry Eksoten asiointipalveluun varataksesi ajan >>
Ajanvarausohje Eksoten asiointipalveluun  >>

Eksoten asiointipalvelun kautta ajan saa varattua toistaiseksi vain IsoKristiinan, ToriGallerian rokotuspisteille. Avaamme lähipäivinä sähköisen ajanvarauksen Lappeenrannan ympäristökuntiin.

Koronarokotuksia annetaan kaikilla Eksoten alueen paikkakunnilla ja rokotuksia kohdennetaan Etelä-Karjalassa tasaväkisesti.
– Pienissä kunnissa rokotetaan vain yksittäisinä päivinä, jolloin pieniä hetkellisiä heittoja rokotuskattavuuden prosentuaalisiin tilastoihin tulee sekä ylös- että alaspäin. Seuraamme tilanteen etenemistä ja lisäämme tarvittaessa rokotuspäiviä paikkakunnille, joissa rokotuskattavuus on muita heikompi, vahvistaa Eksoten rokotuksista vastaava hoitaja Sari Kuitto.

Muiden kuntien rokotuspisteille asiakkaat kutsutaan kirjeitse tai soittamalla. Eksoten asiointipalvelun kautta tapahtuva rokotusajanvaraus avataan mahdollisesti myöhemmin myös muille Eksoten alueen rokotuspisteille. Mikäli asiakas kuuluu rokotettaviin ryhmiin eikä hänen ole mahdollista päästä Imatralle tai Lappeenrantaan, voi asiakas tai läheinen ottaa yhteyttä Eksoten rokotuspuhelimeen.

Eksoten koronarokotusneuvonta- ja -ajanvarauspuhelin palvelee maanantaista perjantaihin kello 9–16 numerossa 05 352 2355.

Rokotusajat näkyvät kaikille – asiakkaan tulee aikaa varatessaan tarkastaa itse, kuuluuko rokotettaviin ryhmiin

Eksoten asiointipalvelun etusivulla oleva koronarokotusten ajanvarausilmoitus näkyy kaikille ikäryhmään kuuluville asiointipalvelun käyttäjille. Ilmoituksen lisätiedoissa on kirjattuna koronarokotukseen kyseisellä hetkellä oikeutettujen henkilöiden määrittely. Asiakkaan omalla vastuulla on tarkastaa, onko hän oikeutettu rokotukseen.

Jos asiakas on saanut ajanvarausohjeet koronarokotukseen tekstiviestillä, hänen ei tule varata aikaa Eksotelta. Asiakas ohjataan toimimaan tekstiviestissä annettujen ohjeiden mukaisesti. 

– Pyydämme, että asiakkaat noudattavat rokotusjärjestystä, kun varaavat itse aikaa sähköisestä järjestelmästä. Mahdollisten väärinkäytösten vuoksi järjestelyjä voidaan tarvittaessa joutua muuttamaan, kertoo Kuitto.

Riskiryhmien määritelmät voi tarkastaa Eksoten tai THL:n verkkosivuilta

Eksote tekee satunnaisotantaan perustuvia tarkastuksia rokotuspisteillään


Jos rokotettava henkilö on saanut Eksotelta kutsun rokotuksiin, henkilöltä tarkastetaan vain henkilöllisyys, ei rokotusoikeutta.

– Mikäli rokotusoikeuden antanut diagnoosi on asiakkaan mielestä juuri viime aikoina poistunut, suosittelemme silti, että asiakas käyttää hänelle annetun rokotusajan diagnoosin mukaisen rokotusoikeuden kohdalla, neuvoo Kuitto.

– Jos rokotettava henkilö on varannut ajan Eksoten asiointipalvelun tai puhelinpalvelun kautta, teemme satunnaistarkastuksia rokotuspisteillä. Lääkärintodistusta ei tarvitse mukaan, oikeus rokotukseen voidaan tarkastaa asiakkaan läsnä ollessa Eksoten potilastietojärjestelmästä, ohjeistaa Kuitto.

Eksoten koronarokotuksia koskevat yleisimmät kysymykset on koottu Eksoten verkkosivuille: https://www.eksote.fi/Koronavirus/koronarokotukset/UKK/

Rokotusjärjestystä täsmennetään – muutoksia myös rokotusten antamisoikeuteen

Valtioneuvosto on 16. huhtikuuta muuttanut asetusta vapaaehtoisista covid-19-rokotuksista (ns. covid-19- rokotusasetus). Asetus täsmentää Suomen aiempaa rokotusjärjestystä. Samalla rokottajien joukkoa laajennetaan. Asetus tulee voimaan 19.4.2021.

Riskiryhmien, sosiaali- ja terveydenhuollon koronapotilaita hoitavan henkilökunnan ja iäkkäiden henkilöiden rokottamisen jälkeen muut ihmiset rokotetaan koko maassa ikäryhmittäin. Rokotukset toteutetaan iän mukaan alenevassa rokotusjärjestyksessä: 60–69-vuotiaat, 50–59-vuotiaat, 40–49-vuotiaat, 30–39-vuotiaat ja 16–29-vuotiaat.

Asetuksen mukaan rokotuksen voi jatkossa antaa pistoksena myös hammaslääkäri. Lisäksi sen voi ammattihenkilön johdon ja valvonnan alaisena vastedes antaa terveydenhuollon ammattiin eli lääkäriksi, hammaslääkäriksi, sairaanhoitajaksi, terveydenhoitajaksi tai kätilöksi opiskeleva henkilö. Edellytyksenä on, että hän on saanut asianmukaisen rokotuskoulutuksen. Aiemmin rokotuksen sai antaa vain lääkäri tai rokotuskoulutuksen saanut sairaanhoitaja, terveydenhoitaja tai kätilö.

Lisätietoja: https://stm.fi/-/rokotusjarjestysta-tasmennetaan-muutoksia-myos-rokotusten-antamisoikeuteen

Alueellinen tilannekuva ja muutoksia suosituksiin

Eksoten tilastot osoittavat, että tällä ja viime viikolla koronavirustartunnat ovat painottuneet nuoriin aikuisiin ja keski-ikäisiin.
– Viime ja tällä viikolla suurin osa tartunnoista on tullut perhetartuntoina tai kyläilyistä ja työpaikka-altistumisista. Tartunnan saaneista noin puolet on ollut jo valmiiksi karanteenissa, kertoo Eksoten terveyspalvelujen johtaja sekä alueellisen tilannekuvaryhmän puheenjohtaja Tuula Karhula.

Etelä-Karjalan alueellinen tilannekuvaryhmä totesi tiistaina 13.4. kokouksessaan, että mikäli tartuntamäärät jatkavat laskuaan ja tilanne paranee, puretaan lasten ja nuorten harrastustoimintaa koskevia rajoituksia varovaisesti ja hallitusti Etelä-Karjalassa huhtikuun 19. päivästä alkaen.
– Suositusta on löysätty siten, että nyt esimerkiksi 2001–2007 syntyneet nuoret voivat harjoitella ulkona turvavälein maksimissaan 20 hengen ryhmässä, mutta yli kahden metrin turvavälin tulee toteutua poikkeuksetta koko harrastustoiminnan ajan, kertoo Karhula.

2001 ja jälkeen syntyneiden hallittu harjoittelu on Etelä-Karjalassa sallittua käynnistää nyt annettujen suositusten ja tarkkojen ohjeiden mukaisesti. Vastuu tilanteen hallinnasta ja toiminnan terveysturvallisuudesta on aina toiminnan järjestäjällä. Jatkossa suositusten mukainen toiminta tulee pystyä järjestämään poikkeuksetta lähikontakteja välttäen sekä hyvää käsi- ja yskimishygieniaa noudattaen. Kaikki harjoitukset on pystyttävä järjestämään siten, että kaikki harrastajat ovat toisistaan yli kahden (2) metrin päässä. Turvavälin tulee poikkeuksetta toteutua koko harrastustoiminnan ajan. Toimintaan saa osallistua vain oireettomana. Ryhmät eivät saa toiminnassa sekoittua. Kaikki ottelu- ja esitystoiminta on tauolla, eikä edes harjoituspelejä pelata. Pukuhuoneita ei tule käyttää.

Aikuisten vastuulla on huolehtia, että myös lapset noudattavat ohjeita. Lisäksi toiminta tulee järjestää siten, että mahdollisissa sairastumistapauksissa altistuneet voidaan jäljittää.

19.4. alkaen suositukset ovat seuraavat:

Vuonna 2008 syntyneiden tai sitä nuorempien ryhmäharrastustoimintaan ei tullut muita muutoksia, kuin että jatkossa harjoittelu sallitaan hallitusti myös ulkotiloissa enintään 20 hengen pienryhmissä. Henkilömääriin sisältyy ryhmän ohjaaja(t). Toiminta pitää pystyä järjestämään aiemmin annettujen ohjeiden mukaisesti. Tilanteen turvallisuutta arvioidaan viikoittain.  
 
2001–2007 -syntyneiden ryhmäharrastustoiminnan osalta hallittu harjoittelu ulkotiloissa on sallittua käynnistää 19.4.21 alkaen toistaiseksi tautitilanteen jatkaessa laskuaan. Tilanteen turvallisuutta arvioidaan viikoittain. Vuosina 2001–2007 syntyneiden harrastustoiminta sallitaan ulkotiloissa jatkossa enintään 20 hengen pienryhmissä. Henkilömäärään sisältyy ryhmän ohjaaja(t). Toiminta pitää pystyä järjestämään aiemmin annettujen ohjeiden mukaisesti.

Kaikki harjoitukset on pystyttävä järjestämään siten, että kaikki harrastajat ovat toisistaan yli kahden (2) metrin päässä. Turvavälin tulee poikkeuksetta toteutua koko harrastustoiminnan ajan.

Ottelu- ja esitystoiminta on kaikki tauolla. Harjoituspelejä ei sallita ja pukuhuoneita ei tule käyttää.

Eksoten Lappeenrannan kotihoidon seulontatuloksissa ei havaittu koronaa

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Eksoten kotihoidon työntekijöillä havaittiin huhtikuun alkupuolella koronavirustartuntoja Lappeenrannan itäisellä alueella.

Eksote testasi laajasti sekä kotihoidon työntekijöitä että asiakaskuntaa, jotta tilanteesta saatiin kokonaiskuva. Uusia tartuntoja ei seulonnassa löytynyt.

– Tilanne kotihoidossa on nyt rauhoittunut. Muutamasta hoitajan sairastumisesta ei seurannut yhtään jatkotartuntaa asiakkaisiin tai työtovereihin. Yhteensä testasimme 44 kotihoidon asiakasta, iloitsee Eksoten kotihoidon palvelupäällikkö Miia Inna.
– Seulonta oli meille tärkeää, jotta mahdolliset oireettomatkin tartunnat saataisiin esiin. Asiakkaidemme ja työntekijöidemme turvallisuus tulee pystyä takaamaan myös koronapandemian aikana. Negatiiviset koronatestitulokset olivat tietenkin helpotus, kertoo Inna.