Etusivu
31.5.2021

Etelä-Karjala perustasolle – kaikessa toiminnassa korostuu nyt riittävä, 1–2 metrin etäisyys

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri 31.5.2021

Etelä-Karjalan alueellinen COVID-19 tilannekuvaryhmä totesi 31.5.2021 kokouksessa: Koronavirusepidemia on Etelä-Karjalan alueella perustasolla. Epidemian kolme vaihetta ovat perustaso, kiihtymisvaihe ja leviämisvaihe.

Tilannekuvaryhmä on suosittanut aluehallintovirastoa (AVI) purkamaan kaikki voimassa olevat kokoontumisrajoitukset. Perjantaina kunnille ja kuntayhtymille annetut hybridistrategian toimintasuunnitelman päivityksen mukaiset toimenpidesuositukset epidemian leviämisen estämiseksi ohjaavat toimimaan perustasolla ilman kokoontumisrajoituksia.

– Etelä-Karjalassa pääsimme tänään palaamaan perustasolle. Kokoontumisrajoituksesta luopumisesta huolimatta on erittäin tärkeää ylläpitää jo epidemian aikana omaksuttuja käsi- ja hengitystiehygieniaan liittyvä käytäntöjä, kasvomaskin käyttöä sekä fyysisiä etäisyyksiä muihin henkilöihin. Riittävä etäisyys on 1–2 metriä, kertoo tilannekuvaryhmän puheenjohtaja Tuula Karhula.

Toistaiseksi voimassa ovat seuraavat AVI:n tartuntatautilakia koskevat päätökset:

 • 19.5.–31.5.2021 välisenä aikana Etelä-Karjalassa voi järjestää sisätiloissa enintään 20 henkilön yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia. 1.6.–15.6.2021 välisenä aikana Etelä-Karjalassa voi järjestää sisätiloissa enintään 50 henkilön yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia. Rajoitus on 31.5.2021 pyydetty purettavaksi.
 • 19.5.–15.6.2021 välisenä aikana Etelä-Karjalassa voi järjestää rajatuissa ulkotiloissa enintään 50 henkilön yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia. Rajoitus on 31.5.2021 pyydetty purettavaksi.
 • Tilaisuuksia voi sisä- ja ulkotiloissa järjestää vain, jos niissä noudatetaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ja opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) ohjetta koronavirustartuntojen ehkäisemisestä yleisötilaisuuksien ja yleisten kokoontumisten yhteydessä sekä eräiden tilojen käytössä. Ohje on päivitetty 31.5.2021.
 • 1.6.–30.6.2021 tartuntatautilain 15 §:n ja 16 §:n mukaiset ryhmäterveystarkastuksia koskevat päätökset.
 • Valtakunnallisesti voimassa on 30.6.2021 saakka tartuntatautilain 58 c §.

Tilannekuvaryhmä ei enää pidä voimassa yksityistilaisuuksien osallistujamäärää koskevaa suositusta Etelä-Karjalassa. Yksityistilaisuuksissa tulee edelleen huolehtia hyvästä käsihygieniasta sekä mahdollisuuksien mukaan kasvomaskien käytöstä ja 1–2 metrin turvaetäisyyksistä. Yksityistilaisuuksiin tulee osallistua vain oireettomana. Tilannekuvaryhmä suosittelee, ettei kiihtymis- tai leviämisvaiheessa olevilla alueilla järjestettäviin yksityistilaisuuksiin osallistuttaisi, eikä näiltä alueilta kutsuttaisi henkilöitä Etelä-Karjalassa järjestettäviin juhliin. Kaikkia kokoontumisia ja lähikontakteja kodin ulkopuolella on syytä välttää aina, kun se on mahdollista, joten juhlien järjestämisessä ja niihin osallistumisessa tulee käyttää harkintaa.

Tilannekuvaryhmä suosittelee, että työnantajat jatkaisivat Etelä-Karjalassa etätyösuositusta elokuun loppuun ja että toimielimet kokoontuisivat edelleen pääasiassa etänä. Päätös on voimassa edelleen 31.8.2021 saakka.

– Rajoituksia puretaan, jotta ihmisillä on mahdollisuus Etelä-Karjalassa ylläpitää omaa yritystoimintaansa ja elinkeinoaan. Tämän vuoksi lähikontakteja tulee edelleen välttää siellä, missä se on ongelmatonta. Näin voimme edistää yhteistä hyvinvointia. Esimerkiksi Eksoten taukotiloissa suositellaan edelleen olevan vain kuusi henkilöä kerrallaan ja etätyösuositus jatkuu Eksotella niiden osalta, kenellä siihen on mahdollisuus, kertoo Karhula.

Perustasolle pääsy ei tarkoita sitä, että Eksoten alueella voisimme unohtaa kaikki koronasuojaustoimet. Virusvariantit leviävät voimakkaasti ja voivat nopeasti keikauttaa alueet takaisin kiihtymis- tai leviämisvaiheeseen.

– Huolestuttavia esimerkkejä tilanteen äkillisestä heikentymisestä on ympäri Suomen. Virusvariantit tarttuvat herkästi ja siksi oikea-aikainen testiin hakeutuminen on epidemian hallitsemattoman leviämisen kannalta tärkeää. Jos testiin mennään heti, kun koronaan viittavia oireita ilmenee, saadaan tartuntaketjut nopeasti katkaistua ja altistuneet ihmiset karanteeniin. Tällöin leviämisriski sekä riski suositusten ja rajoitusten uudelleen kiristymisestä pienenee, neuvoo Karhula.

Mikäli koronavirukseen viittavia oireita on, tulee pysyä kotona. Kouluun, varhaiskasvatukseen tai töihin ei voi mennä. Alle kouluikäisten lasten osalta lieviä oireita voi seurata kotona. Kaikki muut henkilöt tulee testata. Testiin voi hakeutua Omaolon oirearvion kautta tai soittamalla Eksotelle. Koronaviruksen oireet ja ohjeet testiin hakeutumiseen voi tarkastaa Eksoten verkkosivuilta: www.eksote.fi/koronavirus.

Hae koronarokotus omalla vuorollasi, myös kesällä

Koronarokotuksiin tulee hakeutua silloin, kun oma rokotusvuoro on. Eksote ei lähetä kutsuja rokotuksiin, vaan alueen asukkaat voivat valita itselleen sopivan rokotuspaikan ja ajankohdan Eksoten asiointipalvelusta. Eksote avaa uusia rokotettavia ikäryhmiä säännöllisesti. Tällä hetkellä ajan rokotukseen voivat varata kaikki 35 vuotta täyttäneet ja sitä vanhemmat sekä kaikki riskiryhmiin kuuluvat yli 16-vuotiaat. Seuraavaksi rokotusajanvarausmahdollisuus avataan 30 vuotta täyttäneille ja sitä vanhemmille. Tarkasta ajankohtainen tilanne www.eksote.fi/koronarokotukset.

Koronarokotukset annetaan tällä hetkellä kahden rokotteen sarjana. Vasta tehosterokotteen jälkeen koronavirusrokotteen suoja on kattava, ensimmäinen rokote ei anna vielä riittävää suojaa.

Riittävän etäisyyden takaaminen avaa yhteiskuntaa

Lasten ja nuorten kaikki harrastustoiminta on kesäkuun alusta vapaa aiemmin voimassa olleista ohjeista. Voimassa olevat suositukset ovat riittävä, 1–2 metrin etäisyys sekä käsihygieniasta huolehtiminen. Yli 12-vuotiaille suositellaan pukutiloissa ja muissa mahdollisissa tilanteissa kasvomaskien käyttöä.

THL on julkaissut ohjeet lasten ja nuorten leiritoimintaan. Järjestelyissä on muistettava perusohjeet, joita noudattamalla ehkäistään koronavirustartuntojen leviämistä. On tärkeää muistaa, että leirille tullaan vain terveenä, hygieniasta huolehditaan, turhia kontakteja vältetään sekä toimintaa järjestetään pienryhmissä.
Lisätietoja: Ohje koronavirustartuntojen ehkäisemisestä lasten ja nuorten leiritoiminnassa: https://minedu.fi/documents/1410845/22330894/OKM+THL+Ohje+lasten+ja+nuorten+leiritoiminnasta.pdf/8c63010a-2dc3-0ce9-8e96-6e89f0d29a05/OKM+THL+Ohje+lasten+ja+nuorten+leiritoiminnasta.pdf

Myös aikuisten ryhmäliikuntatoiminta voidaan avata alueella voimassa olevien suositusten toteutuessa.

– Suositusten osalta päästään nyt helppoon tilanteeseen. Tarvitsee muistaa enää kolme asiaa: kasvomaskin käyttö, käsihygienia ja riittävä, 1–2 metrin etäisyys muihin ihmisiin, iloitsee Karhula.

Kasvomaski ja turvaväli kesän tapahtumiin

Yleisötilaisuuksissa, yhteisissä kokoontumisissa ja julkisten tilojen käytössä on muistettava perusohjeet koronavirustartuntojen leviämisen estämiseksi. Paikalle tullaan vain terveenä, kasvomaskin käyttöä suositellaan ja järjestäjän vastuulla on varmistaa riittävät etäisyydet sekä hygieniataso. Yleisötilaisuuksia järjestettäessä asiakkailla ja toimintaan osallistuvilla on oltava mahdollisuus ylläpitää 1–2 metrin etäisyyksiä.

– Maski tai turvaväli ei yksin suojaa tartunnalta riittävästi, joten on tärkeää muistaa huolehtia molemmista. Tapahtumanjärjestäjien tulee myös muistuttaa osallistujia näistä kaikista toimista. Kun jaksamme tämän kesän tsempata näin, niin pääsemme järjestämään ja osallistumaan erilaisiin kesän tapahtumiin ja juhliin. Vastuu epidemiatilanteesta on meillä jokaisella, tähdentää Karhula.

Tilaisuuden järjestäjän velvollisuus on seurata ja huomioida kunnan ja aluehallintoviraston päätökset yleisötilaisuuksien henkilömääristä ja tilaisuuksien ja tilojen käytön edellytyksistä.

Yleisötilaisuuksien järjestämistä koskevat tartuntatautilain 58 c §:ssä säädetyt turvallisuusvelvoitteet. THL ja OKM ovat 31.5.2021 julkaisseet päivitetyt ohjeet koronavirustartuntojen ehkäisemiseksi yleisötilaisuuksien ja yleisten kokoontumisten yhteydessä sekä julkisten tilojen käytössä.

Lisätietoja: OKM / Yleisötilaisuuksissa huomioitava alueelliset päätökset sekä riittävä hygieniataso: https://minedu.fi/-/yleisotilaisuuksissa-huomioitava-alueelliset-paatokset-seka-riittava-hygieniataso

Voimassa olevat alueelliset ohjeet löytyvät Eksoten ja kuntien verkkosivuilta:

Eksote: https://www.eksote.fi/Koronavirus/
Lappeenrannan kaupunki: https://www.lappeenranta.fi/fi/Kaupunki-tiedottaa/Koronavirustilanne
Imatran kaupunki: https://www.imatra.fi/korona
Lemi: https://www.lemi.fi/ajankohtaista/koronatiedotteet.html
Luumäki: https://www.luumaki.fi/koronavirustilanne-tietoa-ohjeita-linkkeja
Parikkala: http://www.parikkala.fi/fi
Ruokolahti: https://www.ruokolahti.fi/suomeksi/Kuntatietoa/korona
Rautjärvi: http://www.rautjarvi.fi/fi
Savitaipale: https://www.savitaipale.fi/
Taipalsaari: https://taipalsaari.fi/fi/Koronavirustilanne

Etelä-Karjalassa voimassa olevat suositukset

Seuraavat suositukset ovat voimassa koko Etelä-Karjalassa 1.6.2021–30.6.2021 välisenä aikana, ellei muuta mainita. Suosituksista päätetään viikoittain tilannekuvaryhmän kokouksessa. Suositukset ovat voimassa viranomaisille, väestölle, toiminnan harjoittajille sekä opetuksen järjestäjille. Myös yksityisten toimijoiden toivotaan noudattavan vastaavia alueelle annettuja suosituksia.

Epidemian perustasolla sosiaali- ja terveysministeriö suosittelee alueelle seuraavaa toimenpidekokonaisuutta:

Suojaa itseäsi ja läheisiäsi koronavirustartunnalta

Alla olevat keinot auttavat ehkäisemään myös uusien virusmuunnosten leviämistä.

 • Jos saat oireita, mene koronatestiin ja pysy muuten kotona.
 • Minimoi kontaktit ja muista 1–2 metrin turvaväli.
 • Pese kädet, yski hihaan.
 • Käytä kasvomaskia, kun liikut paikoissa, joissa on muita ihmisiä.
 • Pidä Koronavilkku päällä ja noudata sen ohjeita.
 • Ota rokote, kun vuorosi tulee.

Maskin käyttö epidemian perusvaiheessa Eksoten alueella

Maskin käyttöä suositellaan seuraavissa tilanteissa ja seuraaville yli 12-vuotiaille henkilöille:

 • Joukkoliikenteessä, mukaan lukien koulukyydit sekä taksinkuljettajat ja -matkustajat
 • Julkisissa tiloissa ja tilaisuuksissa
 • Yksityisten palveluntarjoajien tiloissa (kaupat, pankit, jne.)
 • Kaikissa työyhteisöissä, sekä harrastus- ja vapaaehtoistoiminnan sisätiloissa, jos samassa tilassa toimii ja oleskelee useampia henkilöitä.
 • Koronavirustestiin hakeutuvat henkilöt matkalla näytteenottoon ja ennen testituloksen valmistumista, jos on välttämätön syy liikkua kodin ulkopuolella.
 • Riskialueelta Suomeen saapuvat matkustajat heidän siirtyessään maahantulopisteeltä karanteeniin tai jos heillä on karanteenin aikana välttämätön syy liikkua kodin ulkopuolella.

Kasvomaskia on hyvä käyttää aina tilanteissa, joissa lähikontaktien välttäminen on vaikeaa. Alueelliset viranomaiset voivat antaa alueellaan omia täydentäviä suosituksia, jotka perustuvat niiden omaan riskinarviointiin. Etelä-Karjalassa kasvomaskisuositus on voimassa kaikissa sisä- ja ulkotapahtumissa.

Asiakaspalvelupisteet tulee varustaa suojaplekseillä. Asiakaspalvelutyötä tekeville tulee työnantajan jakaa maskit tai suojavisiirit työntekijöille, jotka joutuvat työskentelemään alle 2 metrin päässä muista ihmisistä.

Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen henkilökunnalle suositellaan edelleen maskin käyttöä sisätiloissa, kun ollaan lähikontaktissa muihin aikuisiin, joko omaan henkilökuntaan tai lasten vanhempiin. Oman lapsiryhmän kanssa työskennellessä maskin käytöstä varhaiskasvatuksessa voidaan luopua. Ulkotilassa on jo aiemmin ohjeistettu, että maskia ei tarvitse käyttää.

Turvaa asiakkaiden ja osallistujien terveys

Asiakas- ja osallistujatiloissa, liikenneasemilla ja henkilöliikenteessä tulee huolehtia tartuntatautilain 58c:n ja e §:ien velvoitteista. Pykälät velvoittavat niissä mainittujen tilojen hallinnasta vastaavia toimijoita huolehtimaan, että asiakkailla ja osallistujilla on mahdollisuus käsien puhdistamisen. Asiakkaille ja osallistujille on annettava riittävän etäisyyden ylläpitämistä, käsien puhdistamista ja muita tartuntojen leviämistä estäviä käytänteitä koskevat toimintaohjeet. Pykälässä kuvattujen toimijoiden tulee lisäksi järjestää asiakkaiden ja osallistujien oleskelu sillä tavoin väljästi, kuin se kyseisen toiminnan erityispiirteet huomioon ottaen on mahdollista ja sijoittaa mahdolliset asiakaspaikat riittävän etäälle toisistaan.

58 e §:ssä säädetään kuljetuspalveluja tarjoavien sekä liikennöitsijöiden vastuusta tehostaa pintojen puhdistamista. Heitä velvoitetaan myös huolehtiman siitä, että muita tartuntojen leviämistä estäviä käytäntöjä noudetaan ja matkustajille tarjotaan mahdollisuus riittävän hygieniatason ylläpitämiseen liikennevälineessä sekä annetaan riittävän etäisyyden ylläpitämistä, käsien puhdistamista, kasvosuojusten käyttämistä ja muita vastaavia tartuntojen leviämistä estäviä käytänteitä liikennevälineessä koskevat toimintaohjeet.

Erityisen tärkeää on kiinnittää huomiota riittäviin etäisyyksiin korkean tartuntariskin liikunta- ja urheilutoiminnan sekä huvi- ja virkistystoiminnan sisätiloissa. Tiloilla tarkoitetaan niitä tiloja, jotka voidaan heikentyneessä epidemiatilanteessa sulkea tartuntatautilain 58 g §:n mukaisella päätöksellä.

Ota huomioon riskiryhmäläiset

Ikä on merkittävä riskitekijä vakavalle koronavirustaudille. Riskiryhmään kuuluvat myös henkilöt, joilla on pitkäaikaissairauksia. (THL / Vakavan koronavirustaudin riskiryhmät: https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/vakavan-koronavirustaudin-riskiryhmat)

Riskiryhmiin kuuluvia ja heidän läheisiään pyydetään noudattamaan yleisiä ohjeita tartuntariskin vähentämiseksi. Erilaisilla asiointikäynneillä tulee riskiryhmiin kuuluvien huolehtia käsihygieniasta ja pitää vähintään 1–2 metrin turvaväli muihin ihmisiin. Oleskelua kaupoissa sekä asiointia ruuhka-aikaan on hyvä välttää.

Pitkäaikaissairauksien hoidosta tulee huolehtia normaalisti. Mikäli hengitystieinfektio-oireita ilmenee, tulee välttää kontakteja muihin ihmisiin ja hakeutua Eksoten ohjeiden mukaisesti koronavirustestiin.

Mikäli läheisesi kuuluu riskiryhmään, toimi hänen tukenaan. Älä vieraile iäkkäiden tai muiden riskiryhmiin kuuluvien luona, jos sinulla on vähäisiäkin hengitystieoireita. Pidä yhteyttä läheisiin esimerkiksi puhelimella ja tapaa ulkona.

Vieraillessasi iäkkäiden tai muiden riskiryhmään kuuluvien luona, noudata lähikontakteissa edelleen pidättyvää linjaa ja käytä yksilöllistä harkintaa. Vältä kättelyä ja halaamista, käytä maskia ja huolehdi käsihygieniasta ennen ja jälkeen vierailun.

Omaishoitajien tai henkilökohtaisten avustajien tulee huomioida mahdollinen tartuntavaara muiden kontaktien välityksellä ja noudattaa viranomaisten ohjeita.

Vierailut Eksoten yksiköissä tulee toteuttaa voimassa olevien ohjeiden mukaisesti. Lisätietoja Eksoten verkkosivuilta: https://www.eksote.fi/Koronavirus/asiointijavierailu/

Lisätietoja THL: Ikääntyneet ja muut riskiryhmät – ohjeita koronavirusepidemian aikana: https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/vakavan-koronavirustaudin-riskiryhmat/ikaantyneet-ja-muut-riskiryhmat-ohjeita-koronavirusepidemian-aikana


Etelä-Karjalassa voimassa lisäksi seuraavat alueelliset suositukset:

Yksityistilaisuudet:

Yksityistilaisuuksissa tulee huolehtia hyvästä käsihygieniasta sekä mahdollisuuksien mukaan kasvomaskien käytöstä ja 1–2 metrin turvaetäisyyksistä. Yksityistilaisuuksiin tulee osallistua vain oireettomana. Kaikkia kokoontumisia ja lähikontakteja kodin ulkopuolella on syytä välttää aina, kun se on mahdollista, joten juhlien järjestämisessä ja niihin osallistumisessa tulee käyttää harkintaa.

Tilannekuvaryhmä suosittelee, ettei kiihtymis- tai leviämisvaiheessa olevilla alueilla järjestettäviin yksityistilaisuuksiin osallistuttaisi, eikä näiltä alueilta kutsuttaisi henkilöitä Etelä-Karjalassa järjestettäviin juhliin.

Opetuksen järjestäminen:

Kouluissa on huolehdittava terveysturvallisuusohjeista ja opetus tulee järjestää tilanteen mukaisesti 1-2 metrin turvaetäisyyksillä mahdollisuuksien mukaisesti. Kouluissa tulee käyttää lähiopetuksessa maskeja. Opetuksen järjestäjät tiedottavat opetusjärjestelyistä.

Varhaiskasvatuksessa voi lapsiryhmiä yhdistää kesän ajaksi, mutta henkilöstön sekoittumista tulee pyrkiä välttämään.

Alueellinen tilannekuvaryhmä suosittelee opetustoimille seuraavia lisätoimenpiteitä 5.6.2021 saakka vuosiluokilla 1–6:

 • Koulujen yhteisissä opetusryhmissä luovutaan lähiopetuksesta. Yhteisiä opetusryhmiä on ollut esimerkiksi A2-kieliryhmissä. Näiden ryhmien opetus suositellaan järjestettäväksi etäyhteyksiä hyödyntäen tai sovelletusti. Tavoitteena se, että tartunnat eivät leviäisi koulusta toiseen opetusjärjestelyiden takia.
 • Kiertävien opettajien toiminta suositellaan asettamaan tauolle. Opettajat opettavat lähtökohtaisesti omissa kouluissaan.
 • Koulun sisällä suositellaan opetus järjestettäväksi niin, että luokan oma opettaja opettaa kaikkia aineita, mikäli mahdollista, vaikka sisältöjä jouduttaisiin soveltamaan.
 • Koulut voivat omalla päätöksellään suositella maskeja käytettäväksi myös vuosiluokilla 1–6, mikäli katsovat maskit tarpeelliseksi. Pienten lasten kohdalla on kuitenkin erikseen arvioitava, osaako lapsi itsenäisesti käyttää maskia hygieenisesti. Maski on osattava pukea ja riisua siten, ettei riski tartunnalle kasva maskin vääränlaisen käytön vuoksi. Jos maskia tai kasvoja kosketellaan turhaan, on olemassa riski, että virukset leviävät käsien kautta.

Maskisuositus on voimassa kaikille yli 12-vuotiaille ja kaikissa koulukyydeissä.

Opetuksen järjestäjille annetaan maskisuositus myös koulukuljetuksissa. Opetuksen järjestäjä huolehtii vastuullaan oleville koulukuljetettaville lapsille ja nuorille maskit. Muut joukkoliikenteessä kulkevat lapset ja nuoret hankkivat maskit itse.

Matkustaminen:

Kaikkea tarpeetonta matkustamista tulee välttää sekä ulkomaille että Suomessa.

Riskimaista saapuva maahantulija ohjataan terveystarkastukseen. Aluehallintoviraston päätöksestä riippuen terveystarkastukseen osallistuminen voi olla pakollista tai vapaaehtoista. Maahantulopisteen viranomaiset ohjeistavat tästä tarkemmin. Riskimaat ovat maita, joissa koronanvirustaudin ilmaantuvuus on yli 25 tapausta 100 000 asukasta kohden 14 vuorokauden aikana. Maahantulijan edellytetään osallistuvan koronatestiin, ellei henkilöllä ole esittää luotettavaa testistä vapauttavaa selvitystä. Lisäksi terveysviranomaiset pyytävät sinulta yhteystietosi. Näin oleskelu- tai asuinkuntasi tartuntatautilääkäri voi ohjata sinut toiseen koronatestiin 72 tunnin päästä ja tietojasi voidaan käyttää tartunnanjäljityksessä. Yhteystietojen antaminen on pakollista. 

Kaikille Etelä-Karjalaan saapuville matkustajille suositellaan 14 vuorokauden omaehtoista karanteenia.

Lisätietoja: THL: Matkustaminen ja koronaviruspandemia >>
Ulkoministeriö: Uusimmat matkustustiedotteet >>

Etätyö:

Kaikkia Etelä-Karjalan työnantajia suositellaan järjestämään etätyötä kaikissa sellaisissa työtehtävissä, joissa se on tilapäisestikin mahdollista. Mikäli etätyö ei ole mahdollista, suositellaan, että työnantaja ohjeistaa kasvomaskin käyttöön kaikissa työtiloissa, vaikka turvavälien pitäminen olisi mahdollista. Ruokailuja ja kahvitaukoja tulee porrastaa. Työ- ja virkamatkoja sekä lähikoulutustilaisuuksia ei suositella. Toimielimiä koskeva etäkokoussuositus on myös voimassa. Etätyö- ja etäkokoussuositus on voimassa 31.8.2021 saakka.

Lasten, nuorten ja aikuisten ryhmäharrastustoiminta:

Ryhmäharrastustoiminnassa tulee huolehtia riittävästä, 1–2 metrin etäisyydestä sekä hyvästä käsi- ja yskimishygieniasta. Toimintaan voi osallistua vain oireettomana.

Ottelu, - kilpailu-, ja esitystoiminnassa tulee toimia terveysturvallisuudesta huolehtien voimassa olevien yleisten suositusten mukaisesti.

Tapahtumat:

Etelä-Karjalassa voi järjestää 1.6.2021 alkaen 50 henkilön yleisötapahtumia, mikäli pystyy noudattamaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja opetus- ja kulttuuriministeriön ohjetta koronavirustartuntojen ehkäisemisestä yleisötilaisuuksien ja yleisten kokoontumisten yhteydessä sekä eräisen tilojen käytössä. Aluehallintovirastoa on suositettu 31.5.2021 kumoamaan kokoontumisrajoitusta koskeva päätös.

Tapahtumajärjestäjille lisätietoa Aluehallintoviraston sivuilta: https://avi.fi/usein-kysyttya-koronaviruksesta

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ja opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) ohje koronavirustartuntojen ehkäisemisestä yleisötilaisuuksien ja yleisten kokoontumisten yhteydessä sekä eräiden tilojen käytössä


Muun Suomen tilanne ja muiden sairaanhoitopiirien alueilla voimassa olevat rajoitukset ja suositukset löytyvät osoitteesta: https://valtioneuvosto.fi/tietoa-koronaviruksesta/rajoitukset-ja-suositukset/sairaanhoitopiirit. Linkki sivulle löytyy myös Eksoten sivulta www.eksote.fi/koronavirus

Etelä-Karjalassa voimassa olevan epidemian vaiheen määrittävät tartuntatautiviranomaiset yhdessä alueen COVID-19 tilannekuvaryhmän kanssa. Etelä-Karjalan COVID-19 tilannekuvaryhmään kuuluvat edustajat Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiristä, kunnista, Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta, aluehallintovirastosta ja ELY-keskuksesta. Epidemian vaiheen määrittelyyn vaikuttavat tartuntojen määrän ja kasvun lisäksi myös esimerkiksi tartuntaketjujen selvitettävyys ja se, ovatko tartunnat peräisin omalta alueelta vai muualta. Epidemiatilanne voi paikallisesti tai alueellisesti muuttua nopeasti, vaikka valtakunnallinen tilanne olisi rauhallinen. Alueellinen COVID-19 tilannekuvaryhmä kokoontuu viikoittain tai tarvittaessa useammin.

Lisätietoja medialle:

Tuula Karhula, tilannekuvaryhmän puheenjohtaja, terveys- ja vanhustenpalvelujen johtaja, Eksote, p. 040 194 4936, tuula.karhula@eksote.fi

Kristiina Kapulainen, tilannekuvaryhmän sihteeri, turvallisuus- ja valmiuspäällikkö, Eksote, p. 040 651 1791, kristiina.kapulainen@eksote.fi