Etusivu
27.4.2021

Etelä-Karjalan tilannekuvaryhmä: rajoitukset pysyvät ennallaan ja suosituksista jaksettava vielä pitää kiinni

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri 27.4.2021

Etelä-Karjalan alueellinen COVID-19 tilannekuvaryhmä totesi 27.4.2021 kokouksessa: Koronavirusepidemia on Etelä-Karjalan alueella leviämisvaiheessa. Epidemian kolme vaihetta ovat perustaso, kiihtymisvaihe ja leviämisvaihe.

Voimassa olevat Aluehallintoviraston (AVI) tartuntatautilakia koskevat päätökset:

 • 1.4.–30.4. Tartuntatautilain 58 §:n 1 momentin mukaiset rajoituspäätökset koskien yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten järjestämistä: kuuden (6) hengen kokoontumisrajoitus, joka tarkoittaa kaikkia sisä- ja ulkotapahtumia. Uusi päätös tehty ajalle: 1.5.–16.5.2021.
 • 1.4.–30.4. Tartuntatautilain 58 d §. Uusi päätös tehty ajalle: 1.5.–16.5.2021.
 • 1.4.–30.4. Tartuntatautilain 15 §:n ja 16 §:n mukaiset ryhmäterveystarkastuksia koskevat päätökset. Uusi päätös tehty ajalle: 1.5.–31.5.2021.

Alueellinen tilannekuvaryhmä on asettanut 25.2. alkaen voimaan kuuden (6) hengen yksityishenkilöitä koskevan kokoontumissuosituksen ja todennut, että myös toimielinten on nyt siirryttävä pelkästään etäkokouksiin. Kaikkia kokoontumisia ja lähikontakteja kodin ulkopuolella on syytä välttää aina, kun se on mahdollista. Päätös on voimassa myös ajalla 1.4.–30.4.2021 sekä 1.5.–31.5.2021.

Toukokuussa jatketaan entisten rajoitusten ja suositusten kanssa

Alueellinen epidemiatilanne on kääntynyt parempaan päin, mutta Etelä-Karjalassa ollaan edelleen leviämisvaiheessa. Hallituksen exit-suunnitelman mukaisesti harrastustoiminta sekä julkisten tilojen käyttö pidetään edelleen minimissä.

Toukokuussa ei voi vielä järjestää yleisötapahtumia. AVI:n määräämä yleisötilaisuuksia koskeva kokoontumisrajoitus on voimassa 16.5.2021 saakka. Toukokuussa lasten ja nuorten harrastustoiminnassa on edelleen pystyttävä takaamaan koko harjoituksen ajan yli kahden metrin turvavälin toteutuminen osallistujien kesken. Myös muut harrastamista koskevat ohjeet säilyvät voimassa. Valtioneuvosto on linjannut, että lasten ja nuorten ottelu- ja pelitoiminta voidaan käynnistää kesäkuussa, mikäli alueellinen tautitilanne mahdollistaa sen. Etelä-Karjalassa noudatetaan valtakunnallista linjaa.

Toukokuun alusta alkaen kaikki 2001 syntyneet ja nuoremmat lapset ja nuoret saavat harrastaa sisätiloissa. Toiminta on sallittua enintään 10 hengen pienryhmässä ja ulkotiloissa enintään 20 hengen pienryhmässä. Henkilömääriin sisältyy ryhmän ohjaaja(t). Sisäharrastuksissa pukuhuoneiden käyttö tulee minimoida ja ulkoharrastuksissa niiden käyttöä ei suositella.

– Harrastustoiminnassa on edelleen vältettävä kontakteja. Ruokakaupassa meidän on välttämätöntä käydä, mutta jokaisen ihmisen tulisi edelleen tarkkaan miettiä, mitkä ihmisten väliset lähikontaktit ovat tällä hetkellä välttämättömiä, neuvoo tilannekuvaryhmän puheenjohtaja Tuula Karhula.

Aikuisten ryhmäharrastustoimintaa ei suositella vielä järjestettävän.

Suosituksia noudattamalla olemme aiempaa lähempänä alempia epidemian tasoja. Koronavirus muuntuu herkästi ja erilaiset virusvariantit voivat heikentää nopeasti myös alueellista epidemiatilannetta. Etelä-Karjalassa seurataan muuntuneiden virusten osuutta maakunnan tartunnoista.

Julkiset tilat avautuvat vaiheittain

Kunnat voivat asteittain avata julkisia tiloja ja tiedottavat alueen asukkaita omien palvelujensa avautumisesta. Kuntien tulee huomioida voimassa oleva tartuntatautilain 58 d §:n mukainen päätös. Päätös velvoittaa myös kuntia ja kuntayhtymiä huolehtimaan laissa määriteltyjen tilojen turvallisuudesta. Asiakkaalla tai osallistujalla pitää olla mahdollisuus säilyttää yli kahden metrin turvaväli toimijan tiloissa. Jos asiakkaita on sisätilassa yhtä aikaa alle kymmenen henkilöä, tulee toiminnassa huomioida yleiset tartuntatautilain hygieniavaatimukset. 

Pykälä 58 d velvoittaa lisäksi toimijan tekemään ja pitämään esillä kirjallisen suunnitelman siitä, miten asiakkaat voivat välttää lähikontaktin tiloissa. Pohja suunnitelmalle on saatavilla aluehallintoviraston verkkosivuilla. Toimijalla on itsellään vapaus valita järjestelyt, joilla takaa lähikontaktin välttämisen tiloissaan. Järjestelyt voivat olla asiakasmäärien rajaamista, tilajärjestelyjä tai muita toimijan tarpeelliseksi ja toimiviksi katsomia järjestelyjä.

Museot voidaan avata rajoitetulla asiakasmäärällä 1.5.2021 alkaen.

Maakunnan kirjastot ovat auki tietyin rajoituksin.

Nuorisotoimien tilojen suositetaan pysyvän suljettuina 31.5.2021 saakka. Ulkotiloissa toimintaa voi järjestää 20 hengen ryhmissä 1.5.2021 alkaen. Toiminta tulee aina järjestää lähikontakteja välttäen, yli 2 metrin turvaetäisyydet huomioiden.

Kuntien uimahallit ja kuntosalit suositetaan pysyvän suljettuina 31.5.2021 asti.

Koronarokotuksiin voivat varata ajan kaikki yli 55-vuotiaat

Eksote on avannut koronarokotusten ajanvarausmahdollisuuden kaikille yli 55-vuotiaille sekä kaikille yli 16-vuotiaille riskiryhmiin 1 ja 2 kuuluville. Ohjeet ajanvaraukseen löydät Eksoten Koronarokotussivuilta: Miten varaan ajan koronarokotukseen? -sivulta (https://www.eksote.fi/Koronavirus/koronarokotukset/ajanvarausohjeet/). Ajan koronarokotukseen voi varata Eksoten asiointipalvelun kautta (https://www.hyvis.fi/fi/web/etela-karjala/etusivu). Ellei ajanvaraus Eksoten asiointipalvelun kautta ole mahdollista, voi ajan varata puhelimitse.

Eksoten koronarokotusneuvonta ja -ajanvaraus puhelin palvelee maanantaista perjantaihin kello 9–16 numerossa 05 352 2355.

Voimassa olevat alueelliset ohjeet löytyvät Eksoten ja kuntien verkkosivuilta:

Eksote: https://www.eksote.fi/Koronavirus/
Lappeenrannan kaupunki: https://www.lappeenranta.fi/fi/Kaupunki-tiedottaa/Koronavirustilanne
Imatran kaupunki: https://www.imatra.fi/korona
Lemi: https://www.lemi.fi/ajankohtaista/koronatiedotteet.html
Luumäki: https://www.luumaki.fi/koronavirustilanne-tietoa-ohjeita-linkkeja
Parikkala: http://www.parikkala.fi/fi
Ruokolahti: https://www.ruokolahti.fi/suomeksi/Kuntatietoa/korona
Rautjärvi: http://www.rautjarvi.fi/fi
Savitaipale: https://www.savitaipale.fi/
Taipalsaari: https://taipalsaari.fi/fi/Koronavirustilanne

Etelä-Karjalassa voimassa olevat suositukset

Seuraavat suositukset ovat Etelä-Karjalassa voimassa 27.4.2021–31.5.2021 välisenä aikana, ellei muuta mainita. Suositusten tarpeellisuutta arvioidaan viikoittain tilannekuvaryhmän kokouksessa. Suositukset ovat voimassa viranomaisille, väestölle, toiminnan harjoittajille sekä opetuksen järjestäjille. Myös yksityisten toimijoiden toivotaan noudattavan vastaavia alueelle annettuja suosituksia.

Tartuntatautilain 58 d §:

Etelä-Suomen aluehallintovirasto velvoittaa Eksoten alueen toimijoita varmistamaan, että asiakkaille ja toimintaan osallistuville tarkoitetuissa tiloissa henkilöt eivät joudu keskenään lähikontaktiin. Määräys perustuu uuteen tartuntatautilain pykälään 58 d ja on voimassa 1.4.–30.4.2021. Uusi päätös tehty ajalle: 1.5.–16.5.2021. Lisätietoja AVIn sivuilta: https://avi.fi/yleistiedoksiannot

Yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset:

Voimassa on Aluehallintoviraston päätöksellä kuuden (6) hengen kokoontumisrajoitus. Lisätietoja AVI:n sivuilta: https://avi.fi/tiedote/-/tiedote/69905271

Yksityistilaisuudet:

Suositellaan, että ei järjestetä yli 6 hengen yksityistilaisuuksia tai perhejuhlia, eikä tällaisiin myöskään osallistuta.

Maskisuositus:

Kasvomaskin käytön suositukset 12-vuotiaille ja sitä vanhemmille:

Etelä-Karjalassa on voimassa vahva suositus käyttää kasvomaskia.

 • Maskisuositus on voimassa joukkoliikenteessä, mukaan lukien koulukyydit sekä taksinkuljettajat ja -matkustajat
 • Julkisissa tiloissa ja tilaisuuksissa
 • Yksityisten palveluntarjoajien tiloissa (kaupat, pankit, jne.)
 • Peruskouluissa kuudennesta luokasta lähtien, toisen asteen oppilaitoksissa, vapaan sivistystyön opistoissa ja korkeakouluissa oppilaille, opiskelijoille ja henkilökunnalle
 • Koronavirustestiin hakeutuvat henkilöt matkalla näytteenottoon
 • Kaikissa työyhteisöissä, sekä harrastus- ja vapaaehtoistoiminnan sisätiloissa, jos samassa tilassa toimii ja oleskelee useampia henkilöitä.

Asiakaspalvelupisteet tulee varustaa suojaplekseillä. Asiakaspalvelutyötä tekeville tulee työnantajan jakaa maskit tai suojavisiirit työntekijöille, jotka joutuvat työskentelemään alle 2 metrin päässä muista ihmisistä.

Maskia tai visiiriä suositellaan vahvasti myös varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen henkilökunnalle.

Opetuksen järjestäminen:

Etelä-Karjalassa on palattu lähiopetukseen 12.4. alkaen sekä perusopetuksen yläluokkien että toisen asteen osalta asteittain. Opetuksen järjestäjät tiedottavat opetusjärjestelyistä.

Varhaiskasvatus ja perusopetus 1–6 -luokkien osalta jatkavat kuten ennenkin.

Alueellinen tilannekuvaryhmä suosittelee opetustoimille seuraavia lisätoimenpiteitä 31.5.2021 saakka vuosiluokilla 1–6:

 • Koulujen yhteisissä opetusryhmissä luovutaan lähiopetuksesta. Yhteisiä opetusryhmiä on ollut esimerkiksi A2-kieliryhmissä. Näiden ryhmien opetus suositellaan järjestettäväksi etäyhteyksiä hyödyntäen tai sovelletusti. Tavoitteena se, että tartunnat eivät leviäisi koulusta toiseen opetusjärjestelyiden takia.
 • Kiertävien opettajien toiminta suositellaan asettamaan tauolle. Opettajat opettavat lähtökohtaisesti omissa kouluissaan.
 • Koulun sisällä suositellaan opetus järjestettäväksi niin, että luokan oma opettaja opettaa kaikkia aineita, mikäli mahdollista, vaikka sisältöjä jouduttaisiin soveltamaan.
 • Koulut voivat omalla päätöksellään suositella maskeja käytettäväksi myös vuosiluokilla 1–6, mikäli katsovat maskit tarpeelliseksi. Pienten lasten kohdalla on kuitenkin erikseen arvioitava, osaako lapsi itsenäisesti käyttää maskia hygieenisesti. Maski on osattava pukea ja riisua siten, ettei riski tartunnalle kasva maskin vääränlaisen käytön vuoksi. Jos maskia tai kasvoja kosketellaan turhaan, on olemassa riski, että virukset leviävät käsien kautta.

Maskisuositus on voimassa kaikille yli 12-vuotiaille ja kaikissa koulukyydeissä.

Opetuksen järjestäjille annetaan maskisuositus myös koulukuljetuksissa. Opetuksen järjestäjä huolehtii vastuullaan oleville koulukuljetettaville lapsille ja nuorille maskit. Muut joukkoliikenteessä kulkevat lapset ja nuoret hankkivat maskit itse.

Valtakunnallisesti hallitus suosittelee korkeakoulujen siirtymistä etäopetukseen, kuitenkin huomioiden välttämättömän lähiopetuksen tarpeet.

Kansalaisopiston opetus keskeytetään siltä osin, kun se ei ole mahdollista toteuttaa etäopetuksena.

Julkiset tilat:

Tilannekuvaryhmä suosittelee kunnille julkisten tilojen rajoitettua käyttöä.

Museot voidaan avata rajoitetulla asiakasmäärällä 1.5.2021 alkaen.

Maakunnan kirjastot ovat auki tietyin rajoituksin. Kunnat tiedottavat kirjastojen turvallisuusohjeista. Kirjastoautojen toimintaa ei vielä suositella. Kirjastossa saa asioida vain asioiden hoitamisen kannalta välttämättömän ajan. Kirjaston asiakkaita kehotetaan vahvasti käyttämään maskia.

Nuorisotoimien tilat pysyvät suljettuna 31.5.2021 saakka. Ulkotiloissa toimintaa voi järjestää 20 hengen ryhmissä 1.5.2021 alkaen. Toiminta tulee aina järjestää lähikontakteja välttäen, yli 2 metrin turvaetäisyydet huomioiden. Nuorisotiloja voidaan tarvittaessa käyttää yksilötapaamisiin, samoin Ohjaamojen toimintaa voidaan jatkaa 6 henkilön rajoituksella.

Uimahallit ja kuntosalit pysyvät suljettuna 31.5.2021. Uimahallit ja urheilutilat saavat tilannekuvaryhmän suosituksen mukaan olla käytössä opetussuunnitelman mukaisen toiminnan sekä 2001 syntyneiden tai sitä nuorempien ryhmäharrastustoiminnan toteuttamiseen (10 hengen pienryhmässä) ja huippu-urheilijoiden käyttöön. 

Matkustaminen:

Matkustamista Suomen ja Venäjän välillä tulee välttää. 

Kaikkea liikkumista leviämisvaiheessa oleville alueille suositellaan välttämään. Matkustamista tulee välttää.

Hallitus suosittelee välttämään tarpeetonta matkustamista muualle paitsi maihin, joita maahantulon rajoitukset eivät koske. Matkustamiseen liittyvät karanteeniasiat, uusimmat matkustustiedotteet sekä ajantasaiset ohjeet löytyvät asiasta vastaavien sivuilta:

THL: Matkustaminen ja koronaviruspandemia >>

Ulkoministeriö: Uusimmat matkustustiedotteet >>

Riskimaista saapuva maahantulija ohjataan terveystarkastukseen

Aluehallintoviraston päätöksen mukaan terveystarkastukseen osallistuminen voi olla pakollista tai vapaaehtoista. Maahantulopisteen viranomaiset ohjeistavat tästä tarkemmin.

Tietoa rajanylityspaikoista, joille aluehallintovirastot ovat määränneet pakollisia terveystarkastuksia, löydät Aluehallintoviraston sivuilta: https://avi.fi/usein-kysyttya-koronaviruksesta#accordion-mTD6W4UKNDbW

Riskimaat ovat maita, joissa koronanvirustaudin ilmaantuvuus on yli 25 tapausta 100 000 asukasta kohden 14 vuorokauden aikana. Jos olet kahden viikon aikana ennen Suomeen tuloa oleskellut tällaisessa maassa, sinut ohjataan terveystarkastukseen. Voit tarkistaa riskimaat THL:n kartasta. Punaiset ja harmaat maat ovat riskimaita. Vihreällä merkityt maat eivät ole. Siirry katsomaan: FI https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/matkustaminen-ja-koronaviruspandemia 

Terveystarkastuksessa selvitetään, voiko sinulla olla koronatartunta. Samalla tarkistetaan koronatestitodistus tai todistus sairastetusta taudista.

Jos rajanylityspaikalla on pakollinen terveystarkastus, sinun pitää osallistua siihen, vaikka olisit saanut kaksi annosta koronarokotetta. Sinulta kysytään myös todistusta negatiivisesta koronatestistä. Näin siksi, että vielä ei tiedetä, kuinka hyvin rokote estää virusta tarttumasta ihmisestä toiseen.

Jos kieltäydyt terveystarkastuksesta, voit saada rangaistuksena sakkoa tai enimmillään kolme kuukautta vankeutta terveydensuojelurikkomuksesta.

Omaehtoinen karanteeni

THL ohjeistaa: Jos saavut Suomeen maasta, joka on liikennevalomallissa punainen tai harmaa, suosittelemme 14 vuorokauden omaehtoista karanteenia Suomeen saavuttaessa. Suositeltavaa on, että et mene työpaikalle tai muualle kodin ulkopuolelle, vaan pysyt kotona. Näin suojaat muita tartunnalta. Sovi työnantajasi kanssa toimintatavoista 14 päivän ajan matkalta paluusi jälkeen.

Suositeltavaa on, että lapsi ei osallistu varhaiskasvatukseen, kun hän on omaehtoisessa karanteenissa. Perusopetuksessa olevan lapsen on suositeltavaa jäädä kotiin. Sovi opetuksen järjestäjän kanssa opetuksen erityisjärjestelyistä.

Suomi ulkomailla sivustot / Venäjä: https://finlandabroad.fi/web/rus/etusivu

Etätyö:

Kaikkia Etelä-Karjalan työnantajia suositellaan järjestämään etätyötä kaikissa sellaisissa työtehtävissä, joissa se on tilapäisestikin mahdollista. Mikäli etätyö ei ole mahdollista, suositellaan, että työnantaja ohjeistaa kasvomaskin käyttöön kaikissa työtiloissa, vaikka turvavälien pitäminen olisi mahdollista. Ruokailuja ja kahvitaukoja tulee porrastaa. Työ- ja virkamatkoja sekä lähikoulutustilaisuuksia ei suositella.

Toimielimiä koskeva etäkokoussuositus on astunut voimaan 25.2.2021.

Vuonna 2001 syntyneiden tai sitä nuorempien ryhmäharrastukset:

Harjoittelu on sallittua järjestää jatkossa hallitusti sisätiloissa 10 hengen pienryhmässä ja ulkotiloissa enintään 20 hengen pienryhmässä toistaiseksi, tautitilanteen jatkaessa laskuaan. Henkilömääriin sisältyy ryhmän ohjaaja(t). Toiminta pitää pystyä järjestämään aiemmin annettujen ohjeiden mukaisesti.

Tilanteen turvallisuutta arvioidaan viikoittain. Valtakunnallisessa exit-strategiassa lasten ja nuorten harrastustoimintaa pyritään laajemmin avaamaan ulkotiloissa toukokuussa.

Kaikki harjoitukset on pystyttävä järjestämään siten, että kaikki harrastajat ovat toisistaan yli kahden (2) metrin päässä. Turvavälin tulee poikkeuksetta toteutua koko harrastustoiminnan ajan.

Ottelu- ja esitystoiminta on kaikki tauolla. Harjoituspelejä ei sallita ja pukuhuoneita ei tule ulkoharrastuksissa käyttää, sisäharrastuksissa niiden käyttö tulee minimoida.

Katso tarkemmat ohjeet harrastustoiminnan järjestämistä koskien alta.

Yllä olevien suositusten mukaisesti 2001 syntyneiden tai sitä nuorempien ryhmäharrastustoiminnan järjestämistä tarkentava ohje:

Toiminta tulee aina järjestää lähikontakteja välttäen, yli 2 metrin turvaetäisyydet huomioiden. Ryhmät eivät saa sekoittua. Harrastustoiminnan järjestäjän vastuulla on toimia ohjeiden ja suositusten mukaisesti.

Korostamme jokaisen toimijan ja aikuisen vastuuta noudattaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja muiden viranomaisten ohjeita hygienia- ja muista järjestelyistä, joilla viruksen leviämistä ehkäistään. Aikuisten vastuulla on huolehtia, että myös lapset noudattavat ohjeita.

 • Toimintaan voi osallistua vain oireettomana
 • Kaikki harjoitukset on pystyttävä järjestämään siten, että kaikki harrastajat ovat toisistaan yli kahden (2) metrin päässä. Turvavälin tulee poikkeuksetta toteutua koko harrastustoiminnan ajan.
 • Ottelu- ja esitystoiminta on kaikki tauolla. Harjoituspelejä ei sallita.
 • Pukuhuoneita ei tule käyttää ulkoharrastuksissa, sisäharrastuksissa niiden käyttö tulee minimoida.
 • Hyvää käsi- ja yskimishygieniaa noudatetaan
 • Työterveyslaitoksen siivousohjeet huomioidaan
 • Annetaan osallistujille tarvittavat ohjeet ja huolehditaan niiden noudattamisesta, vastuu on toiminnanjärjestäjällä
 • Toimitaan niin, että sairastumistapauksissa altistuneet voidaan jäljittää
 • Huomioidaan alueelliset ja valtakunnalliset rajoitukset ja suositukset

OKM ja THL ovat ohjeistaneet, mikäli lasten ja nuorten harrastustoimintaa leviämisvaiheessa toteutetaan, on erittäin tärkeää, että se toteutetaan vain ryhmän omana harrastus- tai harjoitustoimintana ilman kilpailutapahtumia, konsertteja, esityksiä, näytöksiä tai muita sellaisia tilanteita, joissa ryhmä joutuu kontaktiin muiden harrastusryhmien kanssa.

Myös opettajien, ohjaajien ja valmentajien tulisi olla aina samoja eikä vanhempien oleskelu harrastus- ja pukeutumistiloissa ole mahdollista.

Lisätietoa:

Lappeenranta: 4.3.2021 voimaan astuvat Lappeenrannan kaupungin liikuntatilojen ja -palvelujen koronaohjeistukset

Imatra: Imatran kaupungin liikuntatilat ja museot suljetaan 3.3. alkaen

THL:n ja OKM:n ohje lasten ja nuorten harrastustoiminnan (ml. taiteen perusopetus) järjestämisestä, rajoittamisesta ja keskeyttämisestä valtioneuvoston periaatepäätöksen 26.1.2021 mukaisilla epidemiatasoilla (2.2.2021) (pdf, minedu.fi)

Vinkkejä nuorten kanssa toimimiseen verkossa (verke.org)

THL:n ja OKM:n ohje koronavirustartuntojen ehkäisemisestä yleisötilaisuuksien ja yleisten kokoontumisten yhteydessä sekä julkisten tilojen käytössä (pdf, minedu.fi, päivitetty 11.2.2021)

Aikuisten ryhmäharrastustoiminta:

Kaikki ryhmäharrastustoiminta tulee keskeyttää kaikilta vuonna 2000 syntyneiltä ja sitä vanhemmilta. Kuntouttava toiminta saa jatkua, mikäli sitä pystytään yli kahden metrin turvavälein ja muiden suositusten puitteissa toteuttamaan.

Aikuisten SM-tason ja 1. divisioonan ottelu- ja pelitoiminta:

Suositukset ja päätökset eivät koske ammattiurheilua, jolla tarkoitetaan sarjalisenssisopimukseen tai olympiakomitean urheilijasopimukseen perustuvaa urheilutoimintaa sekä A-maajoukkuetoimintaa silloin, kun sitä harjoitetaan ilman yleisön läsnäoloa. Käytännössä tämä tarkoittaa ammattiurheilun rajaamista huippu-urheiluun kattaen palloilulajeissa kaksi ylintä sarjatasoa, aikuisten A-maajoukkuetoiminnan sekä kansallisen lajiliiton valintajärjestelmän kautta kansainvälisiin arvokilpailuihin valmistautuvat urheilijat. Päätös ei koske myöskään nuorten maajoukkuetoimintaa sekä jalkapallon ja jääkiekon kolmanneksi ylimpiä kansallisia sarjatasoja, joissa pelaajat ovat kirjalliseen pelaajasopimukseen perustuen ammatinharjoittajia. Jalkapallossa tämä tarkoittaa miesten Kakkosta ja jääkiekossa miesten Suomi-sarjaa.

Jos ottelut/pelit pelataan ns. tyhjille katsomoille (paikalla ei ole yleisöä), kyse ei ole yleisötilaisuudesta. Tällöin peliä ei ole kielletty aluehallintoviraston määräyksen nojalla.

Mikäli paikalla on yleisöä, tilaisuutta koskee aluehallintoviraston määräys yleisömäärästä. Ottelu- ja pelitoiminta sallitaan aikuisten SM-, 1-div- ja U20-joukkueille, mikäli peleihin ja otteluihin/turnauksiin osallistuu eteläkarjalainen joukkue.

Tapahtumat:

Tapahtumia ei suositella järjestettäväksi. Etelä-Karjalassa voi järjestää alle kuuden hengen tilaisuuksia, mikäli pystyy noudattamaan ehdottoman tarkasti ja kaikilta osin Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja opetus- ja kulttuuriministeriön ohjetta turvaetäisyyksistä ja hygieniakäytännöistä.

Tapahtumajärjestäjille lisätietoa Aluehallintoviraston sivuilta: https://avi.fi/usein-kysyttya-koronaviruksesta

Ohje koronavirustartuntojen ehkäisemisestä yleisötilaisuuksien ja yleisten kokoontumisten yhteydessä sekä julkisten tilojen käytössä

 

Muun Suomen tilanne ja muiden sairaanhoitopiirien alueilla voimassa olevat rajoitukset ja suositukset löytyvät osoitteesta: https://valtioneuvosto.fi/tietoa-koronaviruksesta/rajoitukset-ja-suositukset/sairaanhoitopiirit . Linkki sivulle löytyy myös Eksoten sivulta www.eksote.fi/koronavirus

Etelä-Karjalassa voimassa olevan epidemian vaiheen määrittävät tartuntatautiviranomaiset yhdessä alueen COVID-19 tilannekuvaryhmän kanssa. Etelä-Karjalan COVID-19 tilannekuvaryhmään kuuluvat edustajat Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiristä, kunnista, Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta, aluehallintovirastosta ja ELY-keskuksesta. Epidemian vaiheen määrittelyyn vaikuttavat tartuntojen määrän ja kasvun lisäksi myös esimerkiksi tartuntaketjujen selvitettävyys ja se, ovatko tartunnat peräisin omalta alueelta vai muualta. Epidemiatilanne voi paikallisesti tai alueellisesti muuttua nopeasti, vaikka valtakunnallinen tilanne olisi rauhallinen. Alueellinen COVID-19 tilannekuvaryhmä kokoontuu viikoittain tai tarvittaessa useammin.