Etusivu
31.5.2021

Ilmoitus Suur-Saimaan osayleiskaavan ajantasaistuksen vireilletulosta (MRL 62, 63§ ja MRA 30§)

 
Taipalsaaren tekninen lautakunta on kokouksessaan 20.5.2021 päättänyt laittaa otsikossa mainitun yleiskaavahankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville MRA 30 §:n mukaisesti.

Suunnitelma on nähtävillä Taipalsaaren kunnantalon yläaulassa os. Kellomäentie 1 31.5.- 9.7.2021 välisenä aikana.

Suunnitelma on nähtävänä myös osoitteessa https://www.taipalsaari.fi/fi/Palvelut/Asuminen-ja-rakentaminen/Kaavoitus-ja-maankaytto/Nahtavilla-olevat-kaavat Mahdolliset kirjalliset huomautukset on toimitettava nähtävänä oloajan kuluessa osoitteella: Taipalsaaren tekninen lautakunta, Kellomäentie 1, 54920 TAIPALSAARI. Ajantasaistus koskee koko voimassa olevaa yleiskaava-aluetta suurimpina alueina mm. Kyläniemi ja Venäjänsaaret.

Lisätietoja kaavahankkeesta antaa maankäyttöinsinööri Antti Hirvikallio,
p.040 835 7826, email: antti.hirvikallio@taipalsaari.fi.

TAIPALSAAREN TEKNINEN LAUTAKUNTA
29.5.2021