Etusivu
8.9.2021

Käy ottamassa koronarokote nyt – Etelä-Karjala edelleen leviämisvaiheessa

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri 7.9.2021

Etelä-Karjalan alueellinen COVID-19 tilannekuvaryhmä totesi 7.9.2021 kokouksessa: Koronavirusepidemia on Etelä-Karjalan alueella leviämisvaiheessa. Epidemian kolme vaihetta ovat perustaso, kiihtymisvaihe ja leviämisvaihe.

Etätyösuositus, kasvomaskisuositus ja suositukset riskiryhmien suojaamiseksi ovat voimassa ainakin 31.10.2021 saakka.

Valtakunnallisesti voimassa ovat 31.12.2021 saakka tartuntatautilain 58 c ja e §, jotka velvoittavat toimijat huolehtimaan asiakkaidensa terveyden turvaamisesta laissa määritellyin toimenpitein. Tartuntatautilain pykälässä 58 c säädetään siitä, että laissa määriteltyjen toimijoiden on otettava huomioon laissa säädetyt hygieniavaatimukset kaikissa yleisölle avoimissa tai rajatun asiakas- tai osallistujapiirin oleskeluun tarkoitetuissa sisätiloissa sekä tietyissä rajatuissa ulkotiloissa. 58 e §:ssä säädetään kuljetuspalvelujen tarjoajia sekä liikennöitsijöitä koskevista vaatimuksista.

Aluehallintovirasto on tehnyt 3.9. voimaan tulleen päätöksen tartuntatautilain 58 § mukaisesti. Kahden metrin turvavälivelvoitteesta on luovuttu, mutta velvoitteen sijaan järjestäjän on voitava varmistaa sisätilojen kokoontumisissa osallistujien terveysturvallisuus muilla keinoilla. Yli kymmenen hengen tilaisuuksissa voi olla enintään 50 % muun lainsäädännön nojalla tilaan hyväksyttävästä enimmäisosallistujamäärästä tai käytettävissä olevien istuma- tai seisomapaikkojen määrästä. Ulkotiloissa yli 50 hengen tilaisuuksien järjestäjän täytyy varmistaa, että osallistujat voivat välttää fyysisen kontaktin toisiinsa. Määräys on voimassa ajalla 3.9.2021–24.9.2021.

Etelä-Karjalassa on voimassa suositus, jonka mukaan yksityistilaisuuksissa noudatetaan vastaavia omaehtoisia rajoituksia kuin yleisötilaisuuksissa ja yleisissä kokouksissa.

Alueellinen tilannekuvaryhmä kokoontuu seuraavan kerran 14.9.2021.

Kahden metrin turvavälistä luovuttu yleisötilaisuuksissa, koulujen ohjeita odotetaan

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on lieventänyt rajoituksia Etelä-Karjalassa. Perjantaista 3.9.2021 alkaen yleisötilaisuuksissa ei tarvitse taata yleisölle 2 metrin turvavälejä, jos terveysturvallisuus voidaan varmistaa tilojen riittävällä väljyydellä ja muilla keinoilla.

Uuden päätöksen mukaan yli kymmenen hengen sisätilaisuuksissa voi olla enintään 50 % muun lainsäädännön nojalla tilaan hyväksyttävästä enimmäisosallistujamäärästä tai käytettävissä olevien istuma- tai seisomapaikkojen määrästä. Tällä saadaan tiloihin väljyyttä ja vältetään osaltaan ruuhkien ja tungosten syntymistä. Ulkotiloissa yli 50 hengen tilaisuuksien järjestäjän täytyy varmistaa, että osallistujat voivat välttää fyysisen kontaktin toisiinsa. Yli 10 hengen sisätilaisuuksissa ja yli 50 hengen ulkotilaisuuksissa täytyy lisäksi noudattaa opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) 31.5.2021 julkaisemaa ohjetta hygieniakäytännöistä. Ohjeessa painotetaan mm. maskin käytön tärkeyttä sekä järjestäjän antamia ohjeita osallistujille äänen käytön ja ruuhkatilanteiden välttämiseen.

Yksityistilaisuuksissa tulee huolehtia hyvästä käsihygieniasta sekä mahdollisuuksien mukaan kasvomaskien käytöstä ja turvaetäisyyksistä. Yksityistilaisuuksiin tulee osallistua vain oireettomana. Juhlien järjestämisessä ja niihin osallistumisessa tulee käyttää harkintaa ja suositellaan noudatettavan tartuntatautilain 58 § mukaisia yleisötilaisuuksille annettuja suosituksia ja määräyksiä.

Etelä-Karjalassa koronanäytteitä on otettu taas ennätysmäärä ja testauksen osalta mennään Etelä-Karjalassa kapasiteetin rajoilla. Näytteeseen tulee edelleen hakeutua myös lievien oireiden ilmettyä, vaikka olisi kahdesti rokotettu.

– Lisääntynyt näytteenottomäärä ei automaattisesti tarkoita kasvua myös positiivisiin tuloksiin. Seuraamme aina positiivisten näytteiden prosentuaalista osuutta ja tällä hetkellä se on viimeisen seitsemän vuorokauden ajalta 2,1%, kertoo Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Eksoten ylilääkäri Sami Raasakka.

Näytteeseen saa tällä hetkellä ajan seuraavalle päivälle tai ylihuomiselle. Näytteiden vastaukset saapuvat 1– 3 vuorokauden kuluessa.

– Koronarokotus ei vielä voimassa olevan strategian mukaisesti vapauta koronanäytteessä käymiseltä, mutta kahdesti rokotettuja harvemmin enää asetetaan karanteeniin, jatkaa Raasakka.

Etelä-Karjalassa on ollut tällä viikolla useita joukkoaltistuksia. Kouluissa jatkotartuntoja seuraa kuitenkin verrattain vähän ja alakouluissa jatkotartuntoja ei ole todettu ollenkaan. Koulujen karanteenikäytäntö jatkuu kuitenkin ennallaan, kunnes uusia kansallisia ohjeita on saatavilla. Useat tartunnat ovat peräisin omasta perhe- tai lähipiiristä. Ulkomailta saatuja tartuntoja on kaikista koronatartunnoista tällä hetkellä noin 14%.

– Kyllä tämä koronaepidemia Etelä-Karjassa edelleen jatkuu ja tartunnat ovat pääasiassa rokottamattomilla henkilöillä, kertoo Eksoten infektioylilääkäri Pekka Suomalainen.

– Rajoitusten purkamista suunnitellaan valtakunnallisesti, joten nyt kannattaa huolehtia omat rokotukset kuntoon. Rajoitusten purkuun näyttäisi riittävän 80% rokotuskattavuus tai se, että kaikilla kohdeväestöön kuuluvilla on ollut mahdollisuus ottaa kaksi rokotetta. On sitten jokaisen oma päätös, haluaako seuraavan vuoden aikana sairastaa taudin vai hakea rokotuksen, jatkaa Suomalainen.

Koronarokote suojaa erinomaisesti sairaalahoitoa vaativalta koronataudilta

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tekemästä tutkimuksesta ilmenee, että kaikkien Suomessa käytettävien koronarokotteiden teho on kahden rokoteannoksen jälkeen hyvä koronavirustartuntaa vastaan ja erinomainen sairaalahoitoa vaativaa vakavaa koronavirustautia vastaan.

– Muun muassa Britanniassa ja Yhdysvalloissa tehdyissä tutkimuksissa on todettu, että deltamuunnos heikentää rokotteiden tehoa koronavirustartuntaa vastaan, mutta teho vakavaa koronavirustautia vastaan on pysynyt edelleen erinomaisena, kertoo THL:n tilastotutkija Ulrike Baum THL:n tiedotteella.

Lisätietoja: https://thl.fi/fi/-/thl-n-tutkimus-tayden-rokotussarjan-teho-on-erinomainen-vakavaa-koronatautia-vastaan-tulokset-samoja-myos-kahta-eri-rokotetta-saaneilla

Rokotuksiin pääsystä tehty helpompaa

Parikkalassa järjestään keskiviikkona 8.9. kello 8:30–15:15 walk in- rokotus Parikkalan hyvinvointiasemalla. Tuolloin rokotukseen voivat tulla kaikki 12 vuotta täyttäneet eteläkarjalaiset ilman ajanvarausta. 2-rokotusta voi aikaistaa, mikäli varattuun aikaan on yli viikko ja edellisestä rokotuksesta on ehtinyt kulua vähintään 6 viikkoa. Lapsilla ja nuorilla voi niin halutessaan olla mukana yksi saattaja.

Pidennetyin aukioloin järjestettävä rokotus on seuraavan kerran Lappeenrannan IsoKristiinassa keskiviikkona 15.9. kello 9:30–18.

Eksote järjestää myös Sammon opiskelijoille pop up -rokotukset. Opiskelijat saavat lisätietoa Wilman kautta. Imatralla rokotetaan 15.9. ja Lappeenrannassa 16.9.

Arkipäivisin 1- ja 2-rokotuksiin pääsee ilman ajanvarausta kello 9:30–14:30 Lappeenrannan IsoKristiinassa ja tästä päivästä alkaen myös Imatran ToriGalleriassa kello 13–16.

Tulevista walk in -rokotuksista Eksote tiedottaa sekä sosiaalisen median kanavillaan, että verkkosivuillaan: www.eksote.fi/koronarokotukset

Koronarokotuksiin voivat hakeutua nyt kaikki 12 vuotta täyttäneet ja sitä vanhemmat eteläkarjalaiset. Alueen asukkaat voivat käydä ilman ajanvarausta yllä mainituissa rokotuksissa tai valita itselleen sopivan rokotuspaikan ja ajankohdan Eksoten asiointipalvelun kautta tai koronarokotusneuvonnan numeroon soittamalla. Eksoten koronarokotusneuvonta ja -ajanvarauspuhelin palvelee maanantaista perjantaihin kello 9–16 numerossa 05 352 2355. Tarkemmat ohjeet ajanvaraukseen: www.eksote.fi/koronarokotukset

Matkan jälkeen vältettävä kontakteja

THL suosittelee vahvasti, että matkalta palaava välttää kontakteja, kunnes on saanut negatiivisen koronatestin tuloksen 3–5 vuorokautta (72–120 tuntia) maahan saapumisen jälkeen tehdystä testistä.

Suositus välttää kontakteja koskee myös aikuisten kanssa matkalta palaavia vuonna 2006 ja sen jälkeen syntyneitä silloin, kun aikuisten on lain mukaan osallistuttava koronatesteihin maahantulon yhteydessä.

Jos aikuisilta ei vaadita koronatestejä, ei suositus välttää kontakteja koske heitä eikä myöskään mukana matkustavia lapsia. Matkalta palanneet lapset voivat tällöin palata heti varhaiskasvatukseen, esiopetukseen tai kouluun.

Koronatesteihin ei tarvitse maahantulon yhteydessä osallistua, jos palaa Suomeen maasta tai alueelta, jossa koronavirustaudin ilmaantuvuus tai muuntuneen viruksen yleisyys ei aiheuta erityistä epidemian leviämisen riskiä.

Muista kuin matalan riskin maista saapuvien ei tarvitse osallistua testeihin, jos heillä on luotettava todistus täydestä COVID-19-rokotussarjasta tai kuuden kuukauden sisällä sairastetusta laboratoriovarmistetusta koronavirustaudista.

Voimassa olevat alueelliset suositukset sekä ohjeet löytyvät Eksoten ja kuntien verkkosivuilta:

Eksote: https://www.eksote.fi/Koronavirus/
Lappeenrannan kaupunki: https://www.lappeenranta.fi/fi/Kaupunki-tiedottaa/Koronavirustilanne
Imatran kaupunki: https://www.imatra.fi/korona
Lemi: https://www.lemi.fi/ajankohtaista/koronatiedotteet.html
Luumäki: https://www.luumaki.fi/koronavirustilanne-tietoa-ohjeita-linkkeja
Parikkala: http://www.parikkala.fi/fi
Ruokolahti: https://www.ruokolahti.fi/suomeksi/Kuntatietoa/korona
Rautjärvi: http://www.rautjarvi.fi/fi
Savitaipale: https://www.savitaipale.fi/
Taipalsaari: https://taipalsaari.fi/fi/Koronavirustilanne

Muun Suomen tilanne ja muiden sairaanhoitopiirien alueilla voimassa olevat rajoitukset ja suositukset löytyvät osoitteesta: https://valtioneuvosto.fi/tietoa-koronaviruksesta/rajoitukset-ja-suositukset/sairaanhoitopiirit. Linkki sivulle löytyy myös Eksoten sivulta www.eksote.fi/koronavirus

Lisätietoja medialle:

Tuula Karhula, tilannekuvaryhmän puheenjohtaja, terveyspalvelujen johtaja, Eksote, p. 040 194 4936, tuula.karhula@eksote.fi

Kristiina Kapulainen, tilannekuvaryhmän sihteeri, turvallisuus- ja valmiuspäällikkö, Eksote, p. 040 651 1791, kristiina.kapulainen@eksote.fi