Etusivu
16.2.2021

Kesätyöllistämistuki taipalsaarelaisille yrityksille ja yhteisöille 2021, hakuaika 16.2.-30.4.2021

Taipalsaaren kunta tukee nuorten työllistymistä taipalsaarelaisiin yrityksiin ja yhteisöihin maksamalla kesätyöllistämistukea 220 euroa/nuori. Tuen myöntäminen edellyttää vähintään laskennallista kuukauden mittaista työsuhdetta 1.5.-31.8.2021. Työajan tulisi olla vähintään 25 tuntia/viikko ja työstä tulee maksaa alan työehtosopimuksen mukaista palkkaa.

Kesätyöllistämistukea on varattu 13 nuoren työllistämiseen.  Tuki jaetaan hakijoiden kesken niin, että mahdollisimman moni taipalsaarelainen yritys tai yhteisö voisi halutessaan työllistää vähintään yhden nuoren. Kesätyöllistämistukea haetaan oheisella lomakkeella 30.4.2021 mennessä. Tukipäätös tehdään toukokuussa 2021 ja päätöksestä tiedotetaan kaikkia hakijoita.

Maksatusta varten tulee yrityksen/yhteisön toimittaa kuntaan (henkilöstöassistentti, Kellomäentie 1, 54920 Taipalsaari tai taina.heikkonen@taipalsaari.fi) 1.10.2021 mennessä  IBAN-muotoinen tilinumero, kopio nuoren kanssa tehdystä kirjallisesta työsopimuksesta ja palkanmaksutositteesta sekä todistus lakisääteisten työnantajamaksujen maksamisesta.

Lisätietoja nuoren työntekijän palkkaamiseen liittyvistä keskeisistä kysymyksistä löytyy mm. työsuojeluhallinnon verkkosivuilta tästä.

Tiedostot