Etusivu
25.2.2021

Kuntavaalit 2021 Taipalsaarella

Kuntavaalit toimitetaan sunnuntaina 18.4.2021 klo 9.00 – 20.00.

Äänestyspaikat ovat äänestysalueittain seuraavat:

N:o   Äänestysalue  Äänestyspaikka    
001   Kirkonkylä  Kunnantalo, Kellomäentie 1
002   Merenlahti  Merenlahden urheilukenttäosuuskunnan talo, Orjainniementie 20
003   Vehkataipale   Vehkataipaleen koulu, Kanavakuja 7
004   Kirjamoi    Saimaanharjun koulu, Ankeriaantie 10        Huom! paikka muuttunut

Keskusvaalilautakunnan osoite on Kunnantalo, Kellomäentie 1, 54920 Taipalsaari,

puh. 0400 228 556.

Jokaiselle vaaliluetteloon otetulle äänioikeutetulle lähetetään postitse ilmoituskortti, johon on merkitty äänestyspaikka ja vaaliluetteloiden tarkastuspaikka.


Ennakkoäänestys
Ennakkoäänestyspaikkoina Taipalsaaren kunnassa toimivat Kohtaamispaikka Luoto sekä kunnantalo. Ennakkoäänestyspaikat ovat avoinna seuraavasti:

Kohtaamispaikka Luoto, Kuhatie 12-14, 54915 Saimaanharju      Huom! paikka muuttunut
Keskiviikko – perjantai  7.- 9.4.2021    klo 10 – 18
Lauantai – sunnuntai   10. - 11.4.2021    klo 10 – 14
Maanantai – tiistai   12. - 13.4.2021    klo 10 – 18

Kunnantalo, Kellomäentie 1, 54920 Taipalsaari          Huomioi päivät!
Perjantai   9.4.2021    klo 10 – 15
Maanantai  12.4.2021   klo 10 – 15

Ennakkoäänestysmahdollisuus on kaikissa kotimaan ja ulkomaiden ennakkoäänestyspai-koissa. Äänestäjän on varauduttava todistamaan henkilöllisyytensä.

Kotiäänestys

 Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on vaikean vamman tai pitkäaikaisen sairauden takia siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- tai ennakkoäänestys-paikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan. Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää kotiäänestykseen oikeutetun henkilön kanssa samassa taloudessa asuva omaishoitaja. Henkilön, joka haluaa äänestää ennakolta kotonaan, on tehtävä siitä ilmoitus keskusvaalilautakunnalle, puh. 0400 228556, tai

osoitteella Keskusvaalilautakunta, Kellomäentie 1, 54920 Taipalsaari,

viimeistään 6.4.2021 ennen klo 16.

Taipalsaarella 22.2.2021

Taipalsaaren kunnan keskusvaalilautakunta