Etusivu
8.1.2020

Kuulutus Ympäristölupahakemuksesta

Adven Oy  (yhteystiedot, Katja Baumgartner 050 453 3941
katja.baumgartner@adven.com) on jättänyt lupalautakunnalle ympäristölupahakemuksen, joka koskee Taipalsaaren kuntaan rakennettavaa energiantuotantolaitos. Laitos koostuu yhdestä KPA –kattilasta, jonka nimellisteho on 2MW. Hakemus sisältää selvityksen hankkeesta ja toimintasuunnitelman.

Asiakirjat ovat sähköisesti nähtävillä Lappeenrannan internetsivulla 7.1 – 12.2.2020 välisenä aikana. Hakija hakee toiminnan aloittamislupaa muutoksenhausta huolimatta.

Ne, joiden etua tai oikeutta asia voi koskea sekä ne, jotka haluavat jättää mielipiteensä hankkeesta, voivat jättää kirjallisen muistutuksen lupalautakunnalle määräaikaan mennessä. Mielipiteet ja muistutukset tulee toimittaa osoitteeseen:

Lappeenrannan seudun ympäristötoimi, PL 302, 53101 Lappeenranta tai sähköpostilla ymparistotoimi.kirjaamo@lappeenranta.fi Muistutus tulee jättää viimeistään 12.2.2020.

Lisätietoja hakemuksesta antaa ympäristötarkastaja Päivi Uski p. 040 547 7357. Lappeenrannassa 7.1.2020

LUPALAUTAKUNTA